Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Norske toppledere anbefaler Mangfold i helt ny kampanje

Mer enn 45.000 innvandrere står i dag uten jobb, og flere tusen er overkvalifiserte til stillingen de har. Nå tar IMDi tak i problematikken, og mangfold med stor «M» er i ferd med å bli til Norges mest anbefalte jobbsøker. Flere kjente toppledere støtter kampanjen.

– Jeg håper dette gjør at flere arbeidsgivere får øynene opp for den store ressursen innvandrere er, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Anbefaler mangfold som om det var en person

Mangfold med stor «M» er en fiktiv person satt sammen av noen av de flere tusen personene med innvandrerbakgrunn som er overkvalifiserte til stillingen de har. Gjennom den digitale informasjonskampanjen «Anbefal mangfold» har Mangfold i løpet av kort tid fått over 900 anbefalinger fra engasjerte nordmenn, og over 30 anbefalinger fra ledere innen offentlige og private virksomheter. Blant dem finner vi Sigve Brekke, Kjerstin Braathen, Karl Munthe-Kaas, Birgit M. Liodden, Thor Gjermund Eriksen, Håkon Haugli, Petter Stordalen og Johan H. Andresen.

Mangler referanser og gode anbefalinger

Ifølge SSB er over 20 prosent av de som har kommet hit de siste 10 årene, mennesker med god utdanning og flere års erfaring fra relevante arbeidsplasser i utlandet. Det mange imidlertid mangler, er referanser eller anbefalinger fra norske arbeidsgivere. Det er dette IMDi tar tak i, og som norske toppledere nå stiller seg bak. I løpet av våren kontaktet Libe Rieber-Mohn et utvalg ledere og spurte om de ville anbefale Mangfold. Svarene lot ikke vente på seg, og var utelukkende positive.

– Det er flott å se at kampanjen vår engasjerer. Samtidig håper vi selvfølgelig at de positive holdningene omsettes til handling, og at flere arbeidsplasser får en mer mangfoldig arbeidsstokk, sier Rieber-Mohn.

Tilskudd til å satse på etnisk mangfold

I april lanserte også IMDi en egen tilskuddsordning, der private og offentlige virksomheter kan søke om midler til å ansette eller tilrettelegge for en mer mangfoldig arbeidsplass. I første omgang er det private virksomheter i bransjene helse, pleie og omsorg, dagligvare, og bygg og anlegg, og virksomheter i offentlig sektor som kan søke om tilskudd.

Ordningen et pilotprosjekt som videreutvikles basert på årets erfaringer, og blir utgangspunkt for forbedring når initiativet skal overføres til andre bransjer senere.

Det er satt av 10 millioner kroner, og IMDi behandler søknader fortløpende. Endelig søknadsfrist er 15. oktober 2021.

(IMDi/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS