(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Fortsatt vekst blant sysselsatte innvandrere

NYHET: Antall sysselsatte i hele landet økte med 31 000 fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. Av disse var 23 400 innvandrere, som dermed stod for 75,5 prosent av sysselsettingsveksten melder SSB.

Publisert

Innvandrere fra EØS-landene bidro mest til denne veksten.

Antall sysselsatte blant innvandrere fra EU-landene i øst økte med nærmere 10 500. Tar vi med innvandrerne fra de øvrige EØS-landene, var det til sammen en økning på 13 200 sysselsatte fra denne regionen. Av de øvrige innvandrergruppene var det dem fra Asia som hadde størst vekst med 5 300 sysselsatte.

Bare svak økning i sysselsettingsprosenten for innvandrere

Også tallet på bosatte innvandrere økte mye fra 2013 til 2014. Sysselsettingsprosenten for innvandrere mellom 15-74 år gikk dermed bare opp med 0,3 prosentpoeng, fra 63,1 prosent i 2013 til 63,4 i 2014. Det var for øvrig bare blant innvandrerkvinner at sysselsettingen økte (med 0,6 prosentpoeng). Blant innvandrermenn var den uendret.

I hele befolkningen i alderen 15-74 år lå andelen sysselsatte på 68,5 prosent. Her var det en svak nedgang på 0,1 prosentpoeng fra året før, noe som blant annet må ses på bakgrunn av den økte andelen over 67 år i befolkningen.

Store forskjeller mellom innvandrergruppene

Blant innvandrere fra EØS-området er tilgang til arbeid en viktig årsak til innvandringen, noe som gir seg utslag i et høyt sysselsettingsnivå.

I 4. kvartal 2014 var sysselsettingsandelen i aldersgruppen 15-74 år for disse gruppene som følger: 76 prosent (Norden), 73,2 prosent (EU-land i Øst-Europa) og 70,6 prosent (Vest-Europa). Dernest kom innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania med en andel på 66 prosent sysselsatte.

Innvandrere fra Øst-Europa utenom EU hadde 63,7 prosent sysselsatte. Gruppen fra Sør- og Mellom Amerika lå tett opptil med 62,6 prosent sysselsatte, mens de fra Asia lå en del lavere med 56 prosent. Som tidligere hadde innvandrere fra Afrika lavest sysselsetting, på 42 prosent.

(SSB)
Powered by Labrador CMS