Optikerbransjen holder åpent med gode smitteverntiltak på plass.
Optikerbransjen holder åpent med gode smitteverntiltak på plass.

— Bransjen trenger flere optikere i hele Norge

Det er et stort behov for optikere i Norge med ledige stillinger over store deler av landet. Behovet kommer til å øke i årene fremover.

Norges eneste optikerutdanning er ved Universitetet i Sørøst-Norge på Kongsberg. Etter den treårige bachelorutdanningen er man utdannet optiker og kan gå rett ut i jobb.

- Optiker er et svært meningsfullt yrke. Du hjelper mennesker til å se best mulig. Synet er vår viktigste sans og med godt syn er livet lettere å mestre, sier instituttleder Bente Monica Aakre.

Barn med synsfeil som ikke blir korrigert, kan få problemer med lek og læring. Det kan føre til et liv der man ikke får brukt evnene godt nok.

- Det er svært givende å bidra til at både unge og eldre får den synshjelpen de trenger. For de fleste er briller eller kontaktlinser det som skal til. Optikere bidrar til et bærekraftig samfunn, sier Bente Monica Aakre.

Viktig jobb

Det er rundt 1500 yrkesaktive optikere i Norge. Det er en relativt liten, men viktig gruppe helsepersonell. De fleste jobber i en av landets over 500 optikerbutikker.

Arbeidsdagen består i hovedsak av å gjøre synsundersøkelser og å finne riktig løsning for de som trenger synskorreksjon. Selve synsundersøkelsen er i endring og det kan brukes avansert utstyr for å stille diagnoser. I noen tilfeller henviser optikere pasienter til fastlege, øyelege eller annet helsepersonell.

Tina Alvær er daglig leder i Synsinformasjon, bransjeorganisasjonen for optikerforretningene. Hun sier behovet for optikere har vært stort i flere år, og slik vil det fortsette.

- Ikke bare i de største byene er det behov for optikere. Men også på mindre steder, over store deler av landet. Det gir store muligheter hvis man vil flytte på seg.

Mange optikere går av med pensjon de neste årene og antallet optikerbutikker øker stadig.

Flere bruker briller

Behovet for optikere øker også på grunn av endret livsstil, at samfunnet blir mer synskrevende og at levealderen øker.

Langt flere bruker briller nå enn for bare få år siden. 76 prosent brukte briller i 2020, sammenlignet med 67 prosent i 2005.

En av dem som studerer optometri på andre året er Stina Sjurelv Hansen fra Tromsø.

- Det er mangel på optikere i Nord-Norge og det gjør at jeg kan flytte tilbake senere om jeg vil. Men hvor jeg vil jobbe etter å ha blitt ferdig, er fortsatt åpent, sier hun.

Spesialisering er mulig

Etter endt utdanning, kan man gå i dybden og ta mastergrad og blant annet spesialisere seg innen barn og syn. Mulighetene for jobb andre steder er varierte. Noen jobber på sykehus, andre med synshjelpemidler i det offentlige, på private øyeklinikker og hos leverandører.

Norge har også et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innen optometri, og en av Europas best utstyrte klinikker ved Universitetet i Sørøst-Norge på Kongsberg.

Det uteksamineres rundt 60 optikere herfra hvert år. Søknadsfrist er 15. april og opptakskrav er generell studiekompetanse. Det var i fjor tre søkere for hver studieplass.

(Synsinformasjon/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS