Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Arbeidsplassen påvirker aktivitetsnivået

Mange forhold på arbeidsplassen påvirker hvor mye kontoransatte beveger seg i løpet av arbeidsdagen. Det viktigste er å tilby forskjellige muligheter til fysisk aktivitet, slik at alle kan finne den aktivitetsformen som passer dem best.

Publisert

Mange som jobber på kontor sitter alt for mye i løpet av arbeidsdagen og nå på vinteren kan det fort bli for mye stillesitting på fritiden også. Hvor mye kontoransatte beveger seg i løpet av arbeidsdagen har sammenheng med mange forskjellige faktorer. Det handler ikke bare om hvordan arbeidsplassen er utformet, men også om organisering, bedriftskulturen, helsetilstand og arbeidsbelastning, viser en ny ph.d. avhandling fra Umeå universitetet i Sverige.

- Resultatene tyder på at det kan finnes en grense for hvor mye man kan redusere hvor mye kontoransatte sitter, sier Viktoria Wahlstrøm i en pressemelding fra universitetet. Wahlstrøm er fysioterapeut og tar doktorgraden ved instituttet for folkehelse og klinisk medisin ved Umeå Universitet.

To studier

Wahlstrøm har analysert resultatene fra to studier. I den ene studien (Aktikon-studien) har forskere fulgt offentlig ansatte som har flyttet til to ulike kontortyper; enten cellekontor eller til et åpent aktivitetsbasert fleksikontor-miljø. Parallelt med flyttingen har man gjennomført et helsefremmende program på begge kontorene for å minske stillesitting og øke den fysiske aktiviteten både i arbeidstiden og fritiden.

I en annen studie fikk et tilfeldig utvalg på 40 personer et gåband, det vil si en enkel tredemølle som man kan gå på samtidig som man arbeider, installert ved skrivebordet. De skulle bruke gåbandet minst en time i løpet av arbeidsdagen. De andre kollegene, som var kontrollgruppe, jobbet som vanlig ved sine heve- og senkebord.

I begge studiene målte man fysisk aktivitet, stillesitting og kroppsmål regelmessig. Deltakerne svarte også på spørreskjema om sin helse og arbeid. Til slutt ble det gjennomført intervjuer blant de ansatte.

Ta hensyn til at folk er forskjellige

I Aktikon-studien gikk de som flyttet til fleksikontor mer på jobben enn de som flyttet til cellekontor. Det var en liten økning i fysisk aktivitet i begge gruppene på fritiden.

I gåband-studien gikk gruppen med gåband mer enn kontrollgruppen, men samtidig minsket denne gruppen sin fysiske aktivitet på fritiden.

En konklusjon basert på bevegelsesmålinger, spørreskjema og intervjuer viser at mange faktorer påvirker i hvor stor grad man beveger seg på kontoret. Tiltak for å minske stillesitting bør innebære både arbeidstid og fritid og være skreddersydd slik at det passer til organisasjonen.

- Det er viktig å tilby ulike muligheter til økt fysisk aktivitet, slik at hver og en kan velge det som passer best uten å forstyrre virksomheten, sier Viktoria Wahlstrøm.

Powered by Labrador CMS