Fysioterapeut cb951227
Fysioterapeut cb951227

Tungt arbeid øker risikoen for ALS

Muskelskade og tungt arbeid kan øke risikoen betraktelig for å utvikle amyotrofisk lateralsklerose (ALS).

Publisert

(Ill.foto: Colourbox)

Det kommer frem i en studie av Lars-Gunnar Gunnarsson som er professor ved Örebro universitet.

- Muskelskade i kombinasjon med arveanlegg for sykdommen gir størst risiko for å utvikle ALS. En risiko som mer enn dobler seg etter tungt og langvarig muskelarbeid, ofte i kombinasjon med muskelskader. Eksponering for kjemikalier, spesielt plantevernmidler øker også risikoen for sykdom, sier Lars-Gunnar Gunnarsson, assisterende professor ved Institutt for medisinsk utdanning ved Örebro Universitet.

Gunnarson har skrevet rapporten sammen med Lennart Bodin som er professor i statistikk ved Karolinska Instituttet.

Fakta: Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er en sykdom som i tiltakende omfang ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne. Det er bare nerver som styrer kroppens motorikk (motoriske nerver), det vil si muskler og bevegelser, som rammes.

Typisk for motoriske nerver er at de sender signaler ut i kroppen fra sentralnervesystemet. Nerver som har ansvar for følelse i kroppen, sensoriske nerver, blir ikke ødelagt. De sensoriske nervene fører signaler inn til sentralnervesystemet. Siden det er de motoriske nervene som ødelegges, vil forbindelsene til musklene bli dårligere. Når denne kontakten eller stimulansen minsker, vil muskelmassen etter hvert skrumpe inn og musklene bli svakere. Det utvikler seg det legene kaller muskelatrofi og man får vansker med å utføre bevegelser som å gå, løpe, løfte, bære.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken.
Har du personalansvar? Bestill et abonnement her, eller last ned Personal og Ledelse digitalt her.
"
Powered by Labrador CMS