Syk-på-jobb.jpg
Syk-på-jobb.jpg

Sykefraværet går ned

Det legemeldte og egenmeldte sykefraværet går ned fra 2. til 3. kvartal. Det sesongjusterte sykefraværet er nå 6,3 prosent, en nedgang på 3,0 prosent fra forrige kvartal.

Publisert

(Ill.foto:Colourbox)

–Nivået på sykefraværet er rundt de laveste som er registrert i den perioden IA-avtalen har virket. Det er bra at sykefraværet går ned, men vi må fortsette å jobbe med å få fraværet enda mer ned, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Siden innføringen av IA-avtalen har sykefraværet gått ned med 12,3 prosent. Målet var å få redusert sykefraværet med 20 prosent.

–Sykefraværet er fortsatt for høyt. Regjeringen vurderer at det både er behov for forenklinger i sykefraværsoppfølgingen og nye virkemidler for å bidra til å redusere sykefraværet. Før jul starter vi forhandlingene om en ny avtale om Inkluderende arbeidsliv. Da vil jeg drøfte med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene hva vi kan gjøre for å redusere sykefraværet ytterligere, sier statsråden.

Siden 2009 har det blitt mer vanlig med graderte sykmeldinger. Også i dette kvartalet øker bruken, men økningen er ikke like sterkt som tidligere. 23,1 prosent av sykefraværstilfellene var graderte.

(AD)

Powered by Labrador CMS