behandlingsforsikrede utvikling
behandlingsforsikrede utvikling

Nær 500 000 med privat behandlingsforsikring

Antallet personer med privat behandlingsforsikring i Norge øker stadig. Ved utgangen av juni i år var 472 000 nordmenn dekket av slik forsikring. Det er en økning på åtte prosent fra tilsvarende tid i fjor. Antallet behandlingsforsikringer er mer en doblet de siste fem årene.

Publisert

Det er gjennom arbeidsgiver de aller fleste har tilgang på behandlingsforsikring. 430.000 har behandlingsforsikring via arbeidsgiver, mens rundt 40.000 nordmenn har tegnet slik forsikring selv. Sett opp mot antall sysselsatte i Norge er det nå 18 prosent av de sysselsatte som har behandlingsforsikring.

– Behandlingsforsikring blir stadig viktigere som et ansattegode i bedriftene. Årsaken er at bedriftene ønsker å redusere sykefraværstiden, redusere ventetiden for ansatte som står i helsekø, og for å ta vare på ansatte som blir syke, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en pressemelding.

Han mener behandlingsforsikring er et viktig supplement til offentlige helsetjenester.

– Sykefravær og ventelisteproblematikk opptar pasienter, arbeidsgivere og behandlingsinstitusjonene. Det offentlige er gode på å gi rask behandling ved akutte skader som for eksempel benbrudd, mens det ofte er lengre periode med sykefravær som følge av problemer med rygg, nakke, skuldre og knær. Behandlingsforsikring tilbudt av forsikringsselskap garanterer rask behandling ved private sykehus i Norge og i utlandet, sier Kreutzer.

Powered by Labrador CMS