Malene og Karen
Malene og Karen

Enkle tiltak kan få ned sykefraværet

Akershus universitetssykehus har jobbet systematisk for å få ned sykefraværet blant gravide ansatte. Nøkkelen er å snakke sammen for å finne gode tiltak som er tilpasset den enkelte. 

Publisert

Trepartsamtalene med bedriftsjordmoren har vært viktige for sykepleier Malene Høimyr. – Jeg har fått god oppfølging og svar på alle spørsmål som jeg har hatt om svangerskapet.

Malene Høimyr (27) er sykepleier ved Hjertemedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Om tre måneder skal hun føde for første gang. Bortsett fra at hun har blitt litt større og tyngre som følge av svangerskapet, føler hun seg i fin form. Typiske svangerskapsplager har hun vært spart for, men likevel har hun trappet litt ned på arbeidsmengden. Den siste tiden har hun vært 20 prosent sykmeldt. Det vil si at hun jobber en dag mindre i uken.

– Det er høyt tempo, mye løping og stor pågang av pasienter på denne avdelingen. Jeg er redd for at hvis jeg hadde presset meg til å jobbe i hundre prosent stilling, så kunne jeg ha blitt hundre prosent sykmeldt, forteller hun til fagtidsskriftet Personal og Ledelse.

Gravid i jobb

- Vi ønsker å sette inn tiltak tidlig i svangerskapet, før utfordringene vokser til problemer, sier bedriftsjordmor Marit Anette Berger ved Ahus.

Ahus er en av landets største kvinnearbeidsplasser. Av de 9 000 ansatte er 77 prosent kvinner. 49 prosent av kvinnene er i alderen 19 til 40 år, som er den alderen da flest får barn. I 2013 startet de et prosjekt som het Gravid i jobb. Da var 250 av de ansatte gravide. Av disse var 107 sykemeldt fra og med uke 19. Målet med prosjektet var å få ned sykefraværet

– Mitt inntrykk er at de fleste gravide ønsker å fungere normalt i jobben sin. Men vilkårene må være slik at det er gjennomførbart, sier Berger.

Resultatene de oppnådde i prosjektperioden var svært positive. De som deltok i prosjektet sto i gjennomsnitt 12 uker lenger i jobb. Gravid i jobb har nå blitt et permanent tilbud til gravide ved sykehuset.

Hovedfokuset er på forbyggende tiltak. De viktigste virkemidlene er trepartsamtaler mellom jordmor, leder og gravid. Kurs for ledere om hvorfor og hvordan de skal tilrettelegge for gravide, samt lunsjmøter for gravide med temaer som trening, kosthold og forebygging av svangerskapsplager.

Fagtidsskriftet Personal og Ledelse skriver om Ahus-prosjektet Gravid i jobb i nr 3/2015.

Manglende tilrettelegging

Ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er det mange gravide som ikke får den tilretteleggingen de har behov for. En ny undersøkelse som er utført av TNS Gallup på oppdrag fra LDO, viser at 1 av 10 gravide har fått negative reaksjoner fra sin leder på at de venter barn. 11 prosent av kvinnene oppgir at de ikke har fått nødvendig tilrettelegging under graviditeten.

Du kan lese mer om rapporten her.

"
Powered by Labrador CMS