Stress
Stress

Deprimerte syke er lenger borte fra jobb

En ny studie fra det danske arbeidsmiljøinstituttet viser at blant sykmeldte med psykiske helseproblemer, er det de med depresjoner som bruker lengst tid på å komme tilbake i arbeid.

Publisert

Studien baserer seg på resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant sykmeldte med psykiske helseproblemer som stress, depresjoner og utbrenthet, melder STAMI.

Resultatene tyder på at tiden det tar å vende tilbake til arbeidet både avhenger av helsemessige faktorer og forhold på arbeidsplassen. I gjennomsnitt tok det 25 uker for de sykmeldte å vende tilbake til arbeidet. Ett år etter sykmelding var 86 prosent av de sykmeldte tilbake i arbeid.

Sykmeldte med depresjoner brukte lengre tid på å vende tilbake til arbeidet, mens de sykmeldte som vurderte sin egen helse som god, kom raskere tilbake i arbeid. Sykmeldte som arbeidet i kommunal eller privat sektor, brukte lenger tid på å komme tilbake i jobb enn ansatte i staten, ifølge den danske undersøkelsen.

Faktorer som kjønn, utdannelsesnivå, samlivsform, arbeidsplassens størrelse, smerter i rygg og nakke og om man var i arbeid ved undersøkelsens start hadde ingen innflytelse på om de sykmeldte vendte tilbake til arbeidet eller ikke.

Powered by Labrador CMS