kvinner demens senior omsorg
kvinner demens senior omsorg

Demens rammer kvinner hardere enn menn

En ny rapport fra den internasjonale organisasjonen Alzheimer`s Disease International (ADI) viser at flere kvinner enn menn rammes av demens.

Publisert

Kvinner utgjør både flertallet av mennesker som lever med sykdommen og er de som har størst risiko for å utvikle demens. Kvinner er også i overveldende flertall blant omsorgspersoner og helsepersonell. (Ill.foto:Colourbox)

Rapporten Women and Dementia: A global research review som nylig ble offentliggjort er basert på internasjonal forskning. Spesielt fremheves behovet for en bredere, kunnskapsbasert tilnærming til kvinneorienterte demenshelseprogrammer i lav- og middelinntektsland, hvor kvinner fortsatt ofte har hovedansvaret for familieomsorgen.

Kvinner får mindre hjelp

ADI anslår at innen 2050 vil 71 prosent av de 135 millioner mennesker med demens bo i lav- og middelinntektsland (LMIC). De aller fleste av disse vil bli tatt vare på hjemme, mest sannsynlig av en kvinnelig slektning. Rapporten skisserer en rekke samfunnsøkonomiske og nasjonale utfordringer for kvinner som lever i LMIC og påpeker at kvinner over hele verden har mye mindre sannsynlighet for å få tilgang til hjelp og støtte enn sine mannlige kolleger.

Trenger bedre støttesystemer

Rapporten fremhever også situasjonen til kvinnelige omsorgspersoner i høyinntektsland, og oppfordrer politikere til særlig å arbeide med å integrere bedre støttesystemer for nye familiemønstre.

I lys av denne forskningen, stiller Nasjonalforeningen for folkehelsen seg bak oppfordringen fra ADI til alle land om å ta inn over seg hvilken uforholdsmessig innvirkning demens har på kvinners liv.

Landene oppfordres også til å sørge for skreddersydd informasjon og støtte til kvinner, både når de er i en omsorgsrolle og når de selv trenger støtte.

Professor Dawn Brooker ved i Universitetet i Worcester, forfatter av rapporten:

«Realiteten er at flere kvinner lever med demens, flere kvinner er omsorgspersoner og flere kvinner utgjør helse- og sosialfaglig arbeidsstyrke. Tiltak rundt demens vil påvirke kvinners liv annerledes enn menns, noe alle politikere må være klar over. Denne rapporten understreker hvordan den økende utbredelsen av demens over hele verden vil ha en betydelig innvirkning på kvinners liv. Dette må både anerkjennes på familienivå, lokalsamfunnsnivå og på et politisk nivå.»

Marc Wortmann, administrerende direktør Alzheimer`s Disease International:

"Denne rapporten viser det økende behovet for at regjeringer over hele verden må erkjenne utfordringene ved at kvinner rammes sterkere av demens. Dette henger sammen med det større omfanget av kvinnespørsmål som spesielt gjelder spesielt lav- og mellominntektsland. Vi må ta affære umiddelbart ved å utvikle en offentlig helse- og omsorgspolitikk som støtter kvinner i alle aspekter av deres demensreise, enten det er som en omsorgsperson eller som noen som selv lever med demens."

Hele rapporten kan leses her.

"
Powered by Labrador CMS