Trening-colourbox.jpg
Trening-colourbox.jpg

Dårlig form + tungt arbeid = høy risiko

Tungt fysisk arbeid øker viktigheten av å holde seg i form, viser ny dansk forskning. Kombinasjonen dårlig fysisk form og krevende fysisk arbeid tredobler risikoen for å dø av hjertesykdom hos lavtlønnede menn, uten høyere utdanning

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Dersom den fysiske formen er moderat eller god, har man ingen økt risiko. God fysisk form beskytter altså personer med tungt fysisk arbeid mot hjertesykdom.

Er fysisk krevende arbeid en risikofaktor?I industriland har menn med lavtlønnsarbeid og ingen eller kortvarig utdannelse generelt større risiko for å få forkalkning i kranspulsåren, sammenliknet med menn med bedre utdannelse og høyere lønn. De har også større risiko for å dø tidlig, og de møter ofte høye fysiske krav i jobben.

Nå har forskere ved Det Nationale Forskningcenter for Arbejdsmiljø i Danmark undersøkt om det er en sammenheng mellom fysisk krevende arbeid og risiko for å dø av hjertesykdom, hos lavtlønnede menn med forskjellig grad av fysisk form.

Over 5000 menn fulgt i 30 årUndersøkelsen er basert på en studie der man fulgte over 5000 menn fra 14 ulike arbeidsplasser fra tidlig 70-tall. Alderen deres var da 40-59 år.

Det ble foretatt både en klinisk helseundersøkelse og en spørreundersøkelse med spørsmål om arbeidsmiljø, livsstil og generell helse. Årsakene til dødsfall blant deltakerne i studien i perioden frem til 2001 ble hentet fra offisielle nasjonale registre.

God form avgjørendeUndersøkelsen viser at tungt fysisk arbeid tredobler risikoen for å dø av hjertesykdom blant lavtutdannede, lavtlønnede menn i dårlig fysisk form.

Risikoen økte derimot ikke hos lavtutdannede, lavtlønnede menn som var i moderat eller god form og hadde krevende fysisk arbeid. Det synes derfor som om den avgjørende faktoren for økt risiko var den fysiske formen.

Powered by Labrador CMS