Stress cb999608
Stress cb999608

Ledere stresses av IT-verktøy

En svensk undersøkelse viser at hver fjerde ansatt har negative erfaringer ved bruk av IT-verktøy på jobben. Spesielt stresset blir sjefene.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

– IT-stress er et problem som påvirker individers helse og muligens virksomhetens effektivitet. Det er viktig å være klar over risikoen med stress som er koblet til IT i jobbsammenheng, og at man jobber aktivt for å forebygge denne typen stress, sier Marie Schönefeld til Prevents nettsted.

Mest stresset blir personer i aldersgruppen mellom 30 og 49 år. Tallene viser at denne gruppen er de som bruker IT mest, og er de som er mest avhengig av IT for å få utført jobben.

Lederne skiller seg ut som den yrkesgruppen som har størst problemer med å håndtere mye informasjon. De har også større utfordringer knyttet til den tekniske biten. I tillegg har lederne vanskeligst for å dra grensen mellom arbeid og fritid.

Schönefeld sier mange tekniske systemer er ikke tilpasset arbeidstakerens behov. Hun mener det er viktig å ha en åpen diskusjon rundt ny teknologi på jobben, slik at man kan fange opp problemer i forbindelse med teknologiske verktøy og dernest kan tilpasse situasjonen til de ulike brukerne.

Kjønnsmessig ligger forskjellen i at menn i større grad bruker IT hjemmefra, mens kvinner er mer urolig over hvordan den personlige integriteten påvirkes av IT.

Undersøkelse er gjennomført av Prevent blant 600 personer i Sverige.

(Prevent)

Powered by Labrador CMS