Røyking_cb965517_M
Røyking_cb965517_M

Kvinner som røyker mest utsatt

Røykende kvinner er ekstra utsatt for å få akutt blødning fra utposninger i hjernens hovedblodårer. Det skremmende med denne typen blødning er at den rammer mange personer under ført i år, og flere røykende kvinner enn røykende menn.

Publisert

Sigaretter er svært helseksadelig. Nå viser ny forsknig at kvinner som røyker er spesielt utsatt. Ill.foto: Colourbox.

Studine er basert på to store norske befolkningsstudier som viser at røykende kvinner har ni ganger større risiko for å få subaraknoidalblødning enn ikke-røykende kvinner. Røykende menn har tre ganger så høy risiko sammenlignet med ikke-røykende menn melder forskning.no.

Doktorgradstipendiat Haakon Lindekleiv ved Universitetet sier til forskning.no at dette er en svært alvorlig hjerneblødning ettersom halvparten av de som rammes dør.

Hvert år rammes 300–400 personer av subaraknoidalblødning i Norge. Denne formen for blødning er årsak til 10 prosent av alle hjerneslag og 25 prosent av alle dødsfall som skyldes hjernesirkulatoriske skader.

Lindekleiv synes det er interessant å se på hvorfor akkurat kvinner rammes så hardt. Menn rammes nemlig langt hardere av andre sykdommer som for eksempel hjerteinfarkt.

Symptomene på subaraknoidalblødning er oftest en plutselig svært kraftig hodepine som ofte beskrives som den verste hodepinen de har hatt noensinne.

Mange dør av den første blødningen. For de som overlever haster det å få legehjelp på grunn av høy dødelighet. Personer som rammes kan dø i løpet av noen få dager dersom de ikke får legehjelp.

(forskning.no)

Powered by Labrador CMS