Hjertestarter
Hjertestarter

Flest menn dør av hjertesykdom

I fjor døde 21 500 kvinner og 20 000 menn. Hjerte- og karsykdom og kreft er de vanligste dødsårsakene. Flere norske menn enn kvinner under 65 år dør av hjerteinfarkt, angina pectoris og aterosklerose i hjertet melder SSB.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Seks av ti dødsfall skyldes hjerte- og karsykdom eller kreftsykdom. Blant hjerte- og karsykdommer var iskemisk hjertesykdom den vanligste årsak til død i fjor.

Iskemisk hjertesykdom er hjerteinfarkt, angina pectoris og aterosklerose i hjertet. 2 800 menn og 2 400 kvinner gikk bort som følge av denne hjertesykdommen i Norge i 2010.

Aldersstandardiserte dødsrater for eldre over 65 år viser en fortsatt nedgang av iskemiske hjertesykdommer i EU-landene og Norge. Disse hjertesykdommene er likevel hovedårsak til død i denne aldersgruppen.

Hyppigheten for dødsfall som skyldes iskemisk hjertesykdom er fire ganger så høy for menn som for kvinner for de under 65 år, ifølge tall fra Eurostat for årene 2006-2008.

Det døde 3 900 av respirasjonssykdommer, og halvparten av dødsfallene var forårsaket av kronisk obstruktiv lungesykdom. Totalt døde det 750 av alkohol, narkotika og medikamenter i fjor. 370 av disse var forårsaket av alkohol og alkoholrelaterte sykdommer. Antall overdosedødsfall var 360 i 2010.

(SSB)

Powered by Labrador CMS