Kontorlandskap cb533323
Kontorlandskap cb533323

Åpent landskap gjør folk sykere

Deler du kontor med andre, har du betydelig flere sykedager enn om du har ditt eget krypinn på jobben.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Velg riktig kontor dersom du vil holde deg frisk. Det er en konklusjon vi kan dra av en ny forskningsstudie fra Danmark, skriver Du&Jobbet.

De danske forskerne har undersøkt om delte kontorer eller kontorlandskap fører til høyere sykefravær sammenliknet med å sitte på sitt eget kontor. Studien bygger på en spørreundersøkelse blant 2400 kontoransatte i Danmark i alderen 18-59 år. De har fått svare på spørsmål om hva slags kontor de arbeider i, og hvor ofte de har vært syke.

Sammenhengen er der

Etter å ha tatt hensyn til faktorer som alder, kjønn, vekt, røyking mm., konstaterer forskerne at kontortypen du arbeider i, har sammenheng med sykefravær.

De som arbeidet i et åpent landskap med minst seks personer, hadde 62 prosent flere sykefraværsdager sammenliknet med dem som satt i et eget kontor. Ansatte i et kontor for to personer, hadde 50 prosent flere sykefraværsdager og ansatte i et lite landskap på 3-6 personer, hadde 36 prosent flere dager med sykefravær.

Rapporten er en kartlegging av fakta og gir ingen årsakssammenhenger som kan forklare at sykefraværet er høyere i åpne landskap.

Sannsynlige forklaringer

Men forskerne peker likevel på noen sannsynlige forklaringer:

•Støy. Det er høyere lydnivåer i delte kontorer.

•Ventilasjon. Varierer mellom ulike kontortyper.

•Smittefare. Deler du kontor med andre, er risikoen større for å bli smittet av virussykdommer o.l.

•Psykososialt arbeidsmiljø. Det er svært vanskelig å være privat i åpne kontorlandskap, du blir lett forstyrret og avbrutt av andre i arbeidet, noe som kan skape problemer. Å dele kontor med andre kan redusere din råderett over det, noe som igjen er en stressfaktor.

Forskerne konstaterer at det åpne kontorlandskapet har blitt populært fordi det letter kommunikasjonen, men ansatte og arbeidsgivere må betale en høy pris i form av sykefravær og redusert produktivitet.

Du finner mer om denne studien i Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

Powered by Labrador CMS