Klasserom
Klasserom

Lav utdanning øker risiko for selvmord

Barn av akademikere som dropper ut av skolen uten å fullføre videregående utgjør en risikogruppe for selvmordsforsøk. Det er grunn til å være særlig oppmerksom på disse, sier forsker og lege Hans Magne Gravseth.

Publisert

- Unge mennesker med høyt utdannede foreldre, men som selv har lite skolegang, er aller mest utsatt for selvmord. Her snakker vi om en risikogruppe som det er grunn til å være særlig oppmerksom på, ikke minst for helsevesenet, men også i arbeidslivet.

Det sier lege og forsker ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Hans Magne Gravseth til Aftenposten.no.

" Bakgrunnen er en doktorgradsstudie, der han og en gruppe medarbeidere ved STAMI har undersøkt hvilke forhold i tidlige faser av livet som påvirker deltagelse i arbeidslivet. Forskerne har tatt for seg samtlige nordmenn født i perioden 1967-76, og har hatt et særlig fokus på uførepensjonering og selvmord.

Syvdobbelt risiko for selvmord

-Den faktoren som slår klart sterkest ut på begge forhold er utdanning. Hos den gruppen som ikke har fullført videregående skole når de fyller 20 år, er sjansen for å bli uførepensjonert fem ganger så høy, sammenlignet med dem som fullfører.

Når det gjelder selvmord, så er risikoen dobbelt så høy for gruppen med lite skolegang. Hvis foreldrene i tillegg har universitets- eller høyskoleutdannelse, så stiger risikoen til ca. det syvdobbelte. Gravseth mener det er nærliggende å se denne dramatiske økningen i sammenheng med at man føler seg mislykket og ikke makter å leve opp til de forventningene som foreldrene stiller.De mest robuste ungdommene, med lavest fare for å bli uførepensjonert og begå selvmord, er dem som har like høy utdanning som foreldrene.

Eldst i søskenflokken beskytter

Generelt har menn fire ganger så høy risiko for å ta sitt eget liv som kvinner. Psykiske lidelser og at foreldrene skiller seg øker også risikoen, mens det å være eldst i en søskenflokk ser ut til å beskytte. Førstefødte har litt lavere selvmordsrisiko enn de som er nummer to og tre og så videre i søskenflokken.

Tynne er mer utsatt enn fete

Forskeren kan, med utgangspunkt i data fra den mannlige delen av utvalget, slå fast at er noe positivt knyttet til det å være tykk:-Undervektige har faktisk dobbelt så høy risiko for selvmord som den gruppen vi karakteriserer som fete. Der er våre resultater helt entydige, sier han.

Les mer om saken her.

"
Powered by Labrador CMS