Fra venstre: Hanne Magnell og Jyoti Sohal-David fra Skillhus, Mai Lawson Oldgard, Metha Leonhardsen og Martin Gjersøe fra Mesta.

Mesta utvikler kurs for inkluderende rekruttering

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har tildelt Mesta 660.000 kroner for å utvikle et kurs som skal hjelpe selskapet å øke mangfoldet i organisasjonen. Kurset har som formål å styrke rekrutteringen av søkere med flerkulturell bakgrunn.

- Vi er utrolig glade for støtten vi har fått fra IMDi. Dette er viktig drahjelp for å oppnå den organisasjonskulturen vi jobber for. Mesta skal være en arbeidsplass der kompetanse og det fordelaktige med ulikheter står i fokus, sier Mai Lawson Oldgard, konserndirektør for HR og Bærekraft.

Kurset som nå utvikles skal hjelpe ledere til å bli klar over ubevisste fordommer og forstå verdien av mangfold i arbeidslivet. Etter endt kurs skal lederne i Mesta være bedre rustet til å rekruttere på en mer inkluderende måte.

- Formålet med tilskuddet fra IMDi, er å støtte virksomheter som planlegger tiltak for større etnisk mangfold blant de ansatte og bedre bruk av innvandreres kompetanse, forklarer Reidar Mysen, som er seniorrådgiver i IMDi.

Kvalifisert hjelp

I utviklingen av kurset skal vi samarbeide med Skillhus. Skillhus er et rekrutterings- og konsulentselskap med spesialistkunnskap innen mangfold og inkludering i arbeidslivet. Deres visjon er blant annet nettopp å øke det etniske mangfoldet i norske virksomheter. Med Skillhus sin kompetanse på temaet, og Mesta sin dybdeforståelse av bransjen, vil vi sammen sikre et godt fundamentert innhold om inkluderende rekruttering.

- Vi gleder oss over at Mesta har fått støtte til kursutvikling og dermed får satt dette viktige og nødvendig tema på agendaen. Vi ser frem til å utarbeide kurset sammen, forteller Hanne Magnell, partner i Skillhus.

Bra for bransjen

Mesta er også initiativtaker til Diversitas, som er et nettverket for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen.

- Gjennom vårt engasjement i Diversitas, vil vi sørge for at kurset vil være til både inspirasjon og nytte for resten av bransjen også, avslutter organisasjonssjef i Mesta, Metha Leonhardsen, som også er styreleder i Diversitas.

(Mesta/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS