«Lederrollen må tilpasses hybridæraen»

Ansatte ønsker å jobbe mer stedsuavhengig etter pandemien og ledere bør fokusere på å fjerne to viktige barrierer: Sosialt press og ulik tilgang til teknologi.

Innlegg

Bjørn Ekner i Jabra

Jabras siste undersøkelse om hybridarbeid viser at 66 prosent av ansatte med full frihet til å jobbe hvor de vil, synes en hybrid modell er det ideelle. Men bare 57 prosent av disse jobber faktisk hybrid. Mange jobber altså mer enn de ønsker hjemmefra eller på kontoret.

Dette reiser noen viktige spørsmål.

Hvorfor jobber ikke alle slik de ideelt ønsker når de har muligheten? Og hvordan kan ledere tilrettelegge for at ansatte jobber på en måte som passer livene deres best?

Sosialt press kan være én grunn. Selv om en virksomhet utad gir ansatte full frihet til å jobbe stedsuavhengig, vil en implisitt eller eksplisitt uttalt kultur som sier «du må være tilstede på kontoret for å utvikle deg» effektivt forhindre frihet.

Jabras undersøkelser viser at dette er en relativt vanlig opplevelse for ansatte. 55 prosent tror at karrieren blir skadelidende dersom de ikke jobber på kontoret regelmessig. Av disse oppgir halvparten at mangel på transparens om hvordan de evalueres er hovedgrunnen til bekymringen.

Løsningen? Hvis du som leder skal gi mer ansattefrihet må det gjøres helt klart gjennom både kommunikasjon og handling at ansatte ikke vil bli straffet for ikke å jobbe på kontoret.

Et godt sted å begynne er med output-basert evaluering. Dette har vært diskutert lenge, men det er tydeligvis ikke tatt tak i nødvendig grad for at ansatte skal føle seg komfortable med å jobbe på en måte som passer dem best.

Et annet viktig element er å trene ledere i ubevisst fordelsbehandling av ansatte man har mest ansiktstid med. Ledere bør også vise at det er greit å jobbe stedsuavhengig ved å gjøre det selv.

De siste to årene har mange ansatte rustet opp hjemmekontoret med teknologi som hjelper dem å jobbe virtuelt og samarbeide på like premisser med kollegaer. Og de fleste har fått god hjelp fra arbeidsgiver. 85 prosent oppgir at arbeidsgiver har skaffet dem teknologi som er nødvendig for samarbeid uansett hvor de jobber fra.

Men tallet er bare 57 prosent blant ansatte som jobber fulltid på kontoret. Ledere bør derfor tilrettelegge for at alle ansatte har lik tilgang til teknologi fordi det har stor betydning for jobbtilfredshet. Alle ansatte må sømløst og enkelt kunne samarbeide uansett hvor de jobber. Hvis ikke vil noen alltid føle seg utelatt.

Stedsuavhengig arbeid gjør lederrollen enda viktigere, men den må videreutvikles. Ledere har et viktig ansvar for at stedsuavhengig arbeid faktisk blir en del av kulturen. Ledere må gå foran som et godt eksempel ved å jobbe stedsuavhengig. Ansatte trenger også teknologi som sikrer inkluderende og sømløst samarbeid for alle.

Powered by Labrador CMS