I prosjektet har Rambøll brukt sin erfaring innen fremtidsanalyse og scenarioplanlegging til å utvikle fire ulike scenarier for hvordan arbeidslivet i statlig tariffområde vil kunne se ut rundt år 2035.
I prosjektet har Rambøll brukt sin erfaring innen fremtidsanalyse og scenarioplanlegging til å utvikle fire ulike scenarier for hvordan arbeidslivet i statlig tariffområde vil kunne se ut rundt år 2035.

Fire scenarioer for fremtidens arbeidsliv

Hvordan vil fremtidens arbeidsliv se ut i statlig tariffområde? Rambøll har gjennomført en analyse av fremtidens arbeidsliv på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

I prosjektet har Rambøll brukt sin erfaring innen fremtidsanalyse og scenarioplanlegging til å utvikle fire ulike scenarier for hvordan arbeidslivet i statlig tariffområde vil kunne se ut rundt år 2035. Gjennom intervjuer og workshops har Rambøll undersøkt hvilke sentrale drivkrefter som er forventet å påvirke det statlige arbeidslivet i tiden fremover.

Faktorer og drivkrefter som kan påvirke

Det er flere usikkerheter knyttet til fremtidens arbeidsliv. Det finnes ingen fasit, men Rambøll Management Consulting kan bidra med gode prognoser. Gjennom workshops og intervjuer ser en tydelig at det er mange områder av arbeidslivet som forventes å stå i kontinuerlig utvikling og endring i tiden fremover. En sentral del av arbeidet med statusrapporten for KDD gikk ut på å identifisere sentrale drivkrefter som er forventet påvirke hvordan arbeidslivet i statlig tariffområde vil kunne se ut rundt år 2035. Noen av disse vil handle om:

  • Endringer i ledelsesfilosofi
  • Endringer i kompetansebehov
  • Nye måter å jobbe på knyttet til fleksibel arbeidsplass/hjemmekontor
  • Mer inkluderende arbeidsliv knyttet opp mot intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)
  • Partssamarbeid

- Utfordringen vil bli å få statens departementer, direktorater og etater til å anvende scenarioene i sin planlegging for fremtidens arbeidsliv, sier Joakim Olsson, prosjektleder i Rambøll Management Consulting.

Forhåpentligvis vil rapporten kunne bidra til ettertanke om hvordan de ruster seg til å møte disse drivkreftene. Dette kan for eksempel handle om hvordan enhetene rekrutterer, utvikler og beholder medarbeidere i staten i fremtiden.

Det kan også dreie seg om å ta stilling til hvordan en utvikler ledere, og hvilken type ledere det offentlige skal tiltrekke seg knyttet til direkte eller mer tillitsbasert ledelsesstil.

En sentral drivkraft som ganske sikkert vil påvirke arbeidslivet fremover er hvorvidt ledelsesfilosofien i staten forventes å være preget av detaljstyring eller om den vil utvikle seg i en mer tillitsbasert retning. Endringer i kompetansebehovet vil også få stor betydning.

Vil fremtidens arbeidstakere være forventet å ha svært spisset kompetanse og kunnskap om et felt eller kunne litt om alt?

- Vi vet at hvorvidt det blir større fokus på dybdekompetanse eller breddekompetanse, eller en kombinasjon av disse, er forventet å påvirke fremtidens arbeidsliv, forklarer Olsson.

(Rambøll/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS