Ill.foto:Colourbox
Ill.foto:Colourbox

Skal arbeidsgiver dekke strømutgifter til firmabilen?

UKENS DILEMMA: En av våre ansatte lurer på om vi som arbeidsgiver kan dekke hans strømutgifter i forbindelse med at han lader elbilen (firmabilen) hjemme?

Publisert

Ja, når det er snakk om firmabil, kan strømutgiftene dekkes uten at det medfører noen form for ekstra beskatning ut over den vanlige firmabilbeskatningen. Det er selvsagt en forutsetning at arbeidstakeren sannsynliggjør/dokumenterer at strømutgiftene kun er knyttet til lading av firmabilen, f.eks. ved egen strømmåler eller faktisk økning i strømutgiftene basert på strømforbruk før og etter firmabilen.

Skattyter må altså sannsynliggjøre overfor dere at dekningen skyldes firmabilen og ikke økt strømforbruk generelt på grunn av for eksempel familieforøkelse, nye varmekabler e.l., på en slik måte at dere ikke har grunn til å tvile på dette. Alternativt kan arbeidstaker lage en utgiftsoppgave over strømkostnadene ved lading av elbilen hvor det fremkommer pris pr. kWh, hvor mange kWh som brukes ved lading og antall ladinger hjemme.

Beregnet fordel ved firmabil etter sjablonregelen omfatter all privat bruk av bilen, også bilkostnader pådratt i forbindelse med privat bruk av bilen, som kostnader til strøm, reparasjoner, assistanse ved havari etc. Det har ingen betydning om det er skattyter selv, hans ektefelle, barn eller andre som har pådratt seg kostnaden.

Merk at disse reglene bare gjelder for firmabiler. For andre biler vil slik dekning som hovedregel blir skattlagt som lønn for den ansatte.

Den ansatte har installert en ladestasjon hjemme hos seg. Kan vi som arbeidsgiver skattefritt dekke denne kostnaden?

Nei, hvis dere betaler disse kostnadene så vil det regnes som skattepliktig lønn, med alt det medfører. Dette gjelder uavhengig av om den ansatte har firmabil eller ikke. Begrunnelsen for skatteplikten er kort sagt at tiltaket øker boligens verdi.

Hva om han lader elbilen på jobb?

Ja, den ansatte kan skattefritt lade elbil på ladestasjon eller strømuttak som dere (arbeidsgiver) eier. Det samme gjelder på ladestasjon/strømuttak som dere har leid fra tredjepart og stilt til disposisjon for den ansatte.

Kan vi skattefritt dekke det den ansatte har betalt for å lade på offentlige ladestasjoner eller hurtigladere?

Ja, så lenge det er en firmabil og kostnadene blir dokumentert så kan dere skattefritt dekke/refundere slike kostnader. Til gjengjeld vil det blir skatteplikt for andre biler enn firmabiler.

Får vi som arbeidsgiver fradrag for kostnadene til innkjøp, montering og drift av ladestasjonen vi har fått på arbeidsstedet?

Ja, disse kostnadene er fradragsberettigede. Strømkostnadene kan fradras fortløpende. Kostnader til innkjøp og installasjon av ladestasjon kan avskrives med opptil 20 prosent hvert år (saldogruppe d). Kabelfremføring mm. i bygning fra strømkilde til ladestasjon kan av skrives med opptil 4 prosent hvert år (saldogruppe h). Det samme gjelder for nedgravde kabler utendørs frem til frittstående ladestasjon samt fundament til slik ladestasjon.

Øyvind Hjalmar Harila er advokat og rådgiver i Sticos. Han har erfaring med konkurs- og skatterett fra advokatbransjen og fra undervisning på høyskolenivå. Sticos er et rådgivningsselskap med hovedkontor i Trondheim som hjelper norske virksomheter med å etterleve lover og regelverk innen regnskap, lønn og HR.

Powered by Labrador CMS