Mange arbeidsgivere tilbyr ansatte enten firmabil eller kjøregodtgjørelse, da dette tidligere har vært ansett som en gunstig ordning.

Elbilrabatt skrotes på firmabil og kjøregodtgjørelse blir mindre gunstig

Mange arbeidsgivere tilbyr ansatte enten firmabil eller kjøregodtgjørelse, da dette tidligere har vært ansett som en gunstig ordning. Økte skatter og økt inflasjon vil imidlertid gjøre ordningene langt mindre gunstige for flere, ifølge BDO.

- Den praktiske betydningen er at det skattemessig ikke vil lønne seg å velge elbil fremfor fossilbil som firmabil fremover, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder bil i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

Han viser til BDOs firmabilkalkulator, som nylig har blitt oppdatert med regelendringene.

Utgangspunktet er at 100 prosent av bilens listepris skal legges til grunn som beregningsgrunnlag for firmabilbeskatning. For brukere av elbiler som firmabil er det tidligere gitt verdsettelsesrabatt for beregningsgrunnlaget. Tidligere har rabatten vært opptil 40 prosent.

I statsbudsjettet for 2022 la regjeringen opp til å fjerne hele rabatten for elbiler i firmabilskatten, men endret forslaget til å redusere rabatten til 20 %. I det endelige statsbudsjettet for 2023 ble det likevel vedtatt å fjerne hele rabatten for elbiler, slik at elbiler ble likestilt med andre typer biler.

- Ansatte som har disponert elektriske firmabiler privat må betale betydelig mer i skatt for 2023. Det vil i året som kommer være mindre attraktivt å velge elektrisk firmabil, slår Kristiansen fast.

Kjøregodtgjørelsen øker, men er i praksis mindre gunstig

Et alternativ til firmabil er kjøregodtgjørelse, som betyr at den ansatte får en økonomisk kompensasjon for bruk av privat bil i jobbsammenheng. Kompensasjonen gis som kronetillegg eller godtgjørelse pr kjørte kilometer. For 2023 er satsen for skattefri kjøregodtgjørelse 3,50 kroner per kilometer og gjelder uansett kjørelengde.

- Denne satsen har stått uendret siden 2017, til tross for at kostnader til vedlikehold, forsikringer, drivstoff og strøm har økt betraktelig, påpeker Serine Hasund, advokatfullmektig i BDO Advokater.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå var gjennomsnittlig utsalgspris på avgiftspliktig diesel kr 12,90 per liter i oktober 2017. I oktober 2022 var utsalgsprisen økt til kr 24,15 per liter.

- Økning i bensinavgiften og krav om økt innblanding av biodrivstoff i diesel - som gir kortere kjørelengde og økte CO2-avgifter – gjør neppe 2023 rimeligere enn i fjor, til tross for at det i utgangspunktet har vært noe avgiftslettelser, sier hun, og legger til:

- Når den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse har stått uendret i en periode hvor utgiftene har økt, vil det naturligvis blir dyrere for de ansatte å benytte privat bil i jobbsammenheng.

Økte skatter, avgifter og inflasjon gjør at det er færre økonomiske grunner til å velge elbil som firmabil, sier Kjell-Fredrik Kristiansen i BDO.

De fleste selskaper benytter Statens satser som grunnlag for sin kjøregodtgjørelse. Denne har lenge vært 4,03 kroner per kilometer, men fra og med 2023 er satsen økt til 4,48 kroner per kilometer. I praksis betyr dette at differansen mellom skattefri kjøregodtgjørelse på 3,50 kroner per kilometer og kjøregodtgjørelsessatsen på 4,48 kroner per kilometer må skattlegges av arbeidsgiver. Hasund forklarer:

- Et eksempel er en ansatt som bruker sin private bil sporadisk i jobbsammenheng. Både i 2022 og i 2023 kjørte hun 5 000 km i arbeidsrelaterte oppdrag. Hun tjener 650 000 kroner i året og etter økningen av Statens sats sitter hun igjen med en kjøregodtgjørelse på 1 273 kroner mer i 2023, sammenlignet med 2022. Men da bilkostnadene øker mer enn satsen for godtgjørelsen, vil den ansatte i praksis trolig sitte igjen med mindre enn det regnestykket tilsier.

- Økningen av Statens sats får derfor begrenset effekt, særlig når den skattefrie satsen forblir urørt, sier Serine Hasund.

Dyrere elbiler som følge av mva og vektavgift

For elbiler er det fra 1. januar 2023 innført merverdiavgift på kjøpesum over 500 000 kroner. I tillegg er det innført vektavgift.

- En elbil som kostet 600 000 kroner i 2022 øker dermed i pris med rundt 45 000 kroner, noe som medfører at grunnlaget for innberetning øker. Dette, i tillegg til at fordelene for elbil er fjernet fra 2023, betyr at det er færre økonomiske grunner til å velge elbil som firmabil, avslutter Kjell-Fredrik Kristiansen.

(BDO/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS