(Arkivfoto: Karine H. Henriksen)

Vanskelig for kvinner å få jobb andre steder

FORSKNING: Kvinner som søker arbeid andre steder, har mindre sjanse enn menn for å bli kalt inn til et jobbintervju. Den viser en omfattende studie fra Sosiologisk institutt og Institutt for samfunnsforskning ved Stockholms universitet.

Publisert

- Resultatene viser tydelig at arbeidsgivere foretrekker menn som bor langt unna geografisk, fremfor kvinner som bor langt unna. Dette gjelder selv om kvinnen har barn eller ikke. Det er viktig å påpeke at arbeidsgivere ikke synes å diskriminere kvinner generelt, når søkere mister jobben. Men i noen situasjoner, for eksempel der hvor søkeren bor langt fra arbeidsstedet, ser det ut som om kvinner diskrimineres, sier Maria Brandén, forsker i sosiologi og demografi ved Universitetet i Stockholm, og en av forskerne bak studien.

I studien søkte sosiologene Magnus Bygren og Michael Gähler, med fiktive navn, på 1 410 jobber i 18 forskjellige yrker via Platsbanken (arbetsformedlingen.se). Jobbene tilhørte både arbeider- og mellomklassen, og omfattet mange av de vanligste yrkene i Sverige.

Påvirkes av kjønnsroller
- At arbeidsgivere foretrekker menn som må flytte eller pendle til en jobb, fremfor kvinner, kan komme av at de påvirkes av det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret i samfunnet, ifølge Maria brann.

Alle de fiktive søkerne var samboere eller gift, og når forskerne søkte på jobbene, skrev de tydelig at de var en kvinne eller mann, og om de hadde barn. Personene i søknadene var alle like kvalifiserte for stillingen de søkte.

Menn mer "mobile"
Diskriminering mot kvinner, viste seg i form av at kvinner i denne studien i langt mindre grad ble kontaktet av arbeidsgiveren eller ble kalt inn til intervju. På den annen siden, er det umulig å si nøyaktig hvor omfattende diskriminering er basert på denne studien.

– En tolkning er at arbeidsgivere antar at kvinnen vil ta mer ansvar for hjem eller barn, og dermed er det vanskeligere å kombinere pendling og arbeid. Menn kan antas å være mer "mobile" enn kvinner, sier Magnus Bygren, professor i sosiologi ved Universitetet i Stockholm, og forfatter av studien.

(Kilde: ”Can the trailing spouse phenomenon be explained by employer recruitment choices?”. Artikkel med DOI-nummer 10.1002/psp.2141 i tidsskriftet Population, Space and Place, av Maria Brandén, Magnus Bygren och Michael Gähler.)

Powered by Labrador CMS