Innhold fra annonsør

Digitale løsninger kan gi helt ny kunnskap og viktige endringer

Mange ledere vet egentlig ikke hvordan det står til i egen avdeling eller bedrift. Men det finnes enkle verktøy som kan hjelpe deg – og som kan sørge for at du unngår å gjøre de mest kostbare og unødvendige feilene.

Winningtemp er et digitalt verktøy som gir alle muligheten til å påvirke og bidra til at miljøet og utviklingen på arbeidsplassen er best mulig.

Din organisasjon får innsikt i engasjement og trivsel i realtid når Winningtemp samler inn og visualiserer data som beskriver de ansattes opplevelse av ledelse, meningsfullhet, kontroll og glede i arbeidet.

For ledere blir dette et veldig anvendelig verktøy. Med et tydelig helhetsbilde av organisasjonens trivsel, vil det være enklere å reagere proaktivt for å ta bedre vare på muligheter og løse eventuelle problemer.

I Winningtemp jobber du og dine medarbeidere blant annet med

-> Temperaturmåling av trivsel og engasjement

-> Mål og aktiviteter

-> Kompetanseutvikling

-> Feedback og kommunikasjon

I Winningtemp kan du også enkelt gi dine kolleger oppmerksomhet for deres prestasjoner helt anonymt gjennom deres app på mobilen eller program på pc’en.

Slik kan du finne ut hvordan det står til – og ta grep

La oss ta to helt konkrete problemstillinger som mange vil kjenne seg igjen i, eller som man med stor sannsynlighet vil kunne bli en del av.

Du har allerede ansatt en medarbeider som du har ønsket deg inn i organisasjonen, men etter kort tid kommer vedkommende til deg som leder bare for å fortelle at hun har fått en annen jobb og vil levere sin oppsigelse.

For mange ledere vil en slik beskjed komme som lyn fra klar himmel. Dine forsøk på å overtale vedkommende hjelper lite, fordi du allerede er på etterskudd. Den ansatte er langt foran deg i løypa, og har allerede begynt å fokusere på sin nye jobb.

Din umiddelbare reaksjon og oppgave blir å rulle i gang en helt ny rekrutteringsprosess. Det skulle i bunn og grunn vært helt unødvendig, fordi det allerede er gått med mye tid, penger og ressurser i hele organisasjonen til å få vedkommende på plass.

Glapp på det viktigste

Situasjonen viser at rutiner og systemer for oppfølging av vedkommende både før, under og etter ansettelse ikke var gode nok. Det meste ble gjort helt tilfeldig.

Med et digitalt verktøy fra Winningtemp vil ikke dette lenger være et scenario du som leder trenger å engste deg for. Da ville du for lengst ha identifisert svakhetene i introduksjonen av nyansatte, og at onboardingen ikke er slik den bør være.

Du og resten av ledelsen i bedriften hadde med bakgrunn i denne kunnskapen gjort nødvendige endringer og forbedret rutinene.

Som en del av denne forbedringsprosessen ville du ha innført et faddersystem for alle nyansatte. Du hadde vært trygg på at flere enn deg var opptatt av at den nye medarbeideren skulle få muligheten til å bli en del av laget – akkurat slik intensjonen hadde vært.

Det du ikke visste

I avdelingen du leder ser alt ut til å være helt fint. Medarbeiderne gjør det de skal, og du er fornøyd.

Men når en representant fra HR-avdelingen oppsøker deg og forteller at en av dine nøkkelmedarbeidere vil bli sykmeldt i minst tre måneder på grunn av utmattelse, så er du på ingen måte forberedt. Du har ikke merket noe.

Virkeligheten ville ha vært en helt annen, og du ville aldri fått en slik utfordring rett i fanget, dersom de digitale systemene hadde vært på plass.

Med Winningtemps verktøy for å håndtere tilbakemeldinger fra dine ansatte på løpende bånd, ville du allerede for tre uker siden ha oppdaget at en av dine ansatte ikke hadde det så greit på grunn av stress og generelt dårlig tilstand. Det ville ha gitt deg en mulighet til – på generelt grunnlag – å ta opp press og arbeidsmengde med alle medarbeiderne på et fellesmøte.

Helt nye løsninger sammen

På nettopp denne måten fikk medarbeideren en åpning til å komme med sine problemer: Mye stress på jobben i kombinasjon med en vanskelig situasjon hjemme, gjorde at det rett og slett hadde blitt for mye.

Sammen med Winningtemp kunne dere finne nye løsninger, og legge til rette for en hverdag med færre arbeidsoppgaver og færre arbeidstimer i en kortere periode. På denne måten kunne dere teste ut endringene og evaluere, for deretter å justere kursen igjen.

Forhåpentligvis kom endringen til rett tid, nettopp fordi du som leder fikk kunnskap før det var for sent.

Ved å benytte denne tilnærmingen i kombinasjon med bakgrunnsdata fra egen organisasjon, vil flere klare å stå i jobb, være på jobb, og unngå sykdom – selv om hverdagene noen ganger gjennom livet kan være ekstra utfordrende.

Enkel og uvurderlig hjelp

La det aldri være noen tvil: Det er alltid dine medarbeidere som best vet hvordan det står til, både når det gjelder dem selv og sine nærmeste kolleger. Den kunnskapen er det vanskelig å få tak i hvis tilstedeværelsen din som leder ikke er til å kjenne og føle på hver eneste dag, hele året.

Akkurat her glipper det for veldig mange, selv om ambisjonene og intensjonene er de aller beste.

Tiden, mulighetene og systemene strekker rett og slett ikke til.

Men det må ikke være slik. Ledere kan få enkel og helt uvurderlig hjelp til å vite hvordan medarbeiderne har det gjennom de digitale verktøyene til Winningtemp. Samtidig kan denne kunnskapen sørge for at du kommer på forskudd av eventuelle uforutsette utfordringer.

Det er nettopp disse utfordringene som verken du, medarbeiderne eller bedriften ønsker så mange av.

Powered by Labrador CMS