Tom Olberg er rådgiver i Devoteam som er et globalt konsulentselskap innen IT og digitaliseringsprosesser.
Tom Olberg er rådgiver i Devoteam som er et globalt konsulentselskap innen IT og digitaliseringsprosesser.

Ny rapport om HR-systemer i Norge

Konsulentselskapet Devoteam har nylig utgitt en rapport om HR-systemer på det norske markedet. Rapporten gir innsikt i trendene i markedet og en oversikt over hva ulike HR-systemer kan tilby.

Publisert

Rapporten, som er på engelsk, heter «HCM-systems in Norway». HCM står for Human Capital Management og er den internasjonale betegnelsen på det vi i Norge pleier å kalle for HR-systemer. Rapporten tar for seg viktige trender innen HR-systemer og inneholder dessuten en oversikt over samtlige tilbydere av HR-systemer på det norske markedet og hvilke deler av HR-prosessen de dekker. Med HR-prosesser menes for eksempel rekrutteringsprosessen, onboarding, lønn, HR-analyser og opplæring og andre funksjoner som et slikt system kan bidra til å ivareta.

Hva er grunnen til at dere har laget denne rapporten?

- Utviklingen innen HR-området går veldig fort. Vi ga ut en tilsvarende rapport i 2017, men allerede det første året så vi behov for oppdateringer på grunn av nye leverandører i markedet og nye funksjoner i HR-systemene, sier Tom Olberg som er rådgiver i Devoteam og en av dem som står bak rapporten.

Kunstig intelligens og robotics

Veldig mye av det som skjer innen HR-system markedet er knyttet til fremvoksende teknologier, som for eksempel robotisering og kunstig intelligens.

Hvordan påvirker ny teknologi HR-systemene?

- Det påvirker utviklingen av HR-systemene i stor grad og det er en økende trend. Roboter overtar for eksempel tidkrevende HR-prosesser. Kunstig intelligens vil også bli brukt i økende grad, for eksempel innen rekruttering. Systemene vil etter hvert kunne finne riktige kandidater bedre enn hva rekruttereren selv klarer, og veldig mye raskere.

- Det kommer også stadig flere og bedre tekniske løsninger for det som kalles predictive analytics. Det vil si analyser som bidrar til å fremskrive scenarier for eksempel i forhold til bemanningsbehov, kompetansekartlegging eller organisatoriske endringer. Innen lønnsområdet og tradisjonell HR-administrasjon skjer det også mye innen robotisering og automatisering.

Basert på erfaring, spørreskjema og intervjuer

Rapporten er basert på at leverandørene først besvarer et spørreskjema fra Devoteam. Deretter intervjuer de alle leverandørene. I tillegg er rapporten basert på konsulentenes egne erfaringer.

- I løpet av året jobber vi med veldig mange prosjekter ute hos kundene. Da ser vi av og til at det kan være avvik mellom hva leverandørene ønsker å få fram i rapporten og hva de i realiteten kan levere. Det er ikke alle leverandører som er enige i vår bedømmelse, men vi mener at vi har et godt grunnlag for de vurderingene vi gjør. Men det er ikke en «Topp 20» liste. Vi rangerer ikke HR-systemene i forhold til hverandre.

Gir en oversikt over markedet

Hvordan skal rapporten brukes?

- Målet er å informere. De som bruker rapporten kan lære mye om leverandørene og markedet, og blant annet finne ut hvilke leverandører som har deres virksomhet som målgruppe og hva de ulike HR-systemene tilbyr av løsninger.

- Ved hjelp av rapporten kan man finne en håndfull systemer som vil passe for din virksomhet. Da kan man lage en liste over de mest aktuelle systemene uten å ha systeminnsikt på forhånd. Rapporten inneholder også mange gode råd om hva man som kunde bør tenke på.

Et marked i endring

Ifølge Olberg har det vært en interessant utvikling i leverandørmarkedet.

- HR-systemene er globale i sin natur, fordi HR prosessene er globale. Det er selvfølgelig noen unntak som er spesifikke for enkelte land, for eksempel ulike krav til rapporteringer til myndighetene og liknende. Men i det store og hele er det forholdsvis greit for en internasjonal aktør å skape seg et fotfeste i våre markeder. For noen få år tilbake måtte man først etablere et support- og salgsapparat med 5 – 10 ansatte. Nå ser vi eksempler på utenlandske selskaper som skaffer seg norske kunder uten å ha vært her. Det kan de gjøre fordi de tilbyr sky-løsninger som er enkle å implementere. Det åpner opp det norske markedet og nye og smarte løsninger blir raskere tilgjengelig. Det er bra for kundene, men det er en kjempeutfordring for de lokale spillerne.

- I fremtiden tror jeg vi vil få se flere nisjeleverandører som er veldig gode innenfor sitt smale område. Samtidig vil det bli tøft å konkurrere med de store internasjonale selskapene.

Rapporten inneholder oversikt over 21 HCM-systemer og hvilke deler av HR-prosessen de dekker. I tillegg inneholder den gode råd om hva man bør tenke på. Den rangerer ikke systemene opp mot hverandre.

Powered by Labrador CMS