(Ill.foto: Colourbox)

Hva gjør vi når kjærlighet på jobben skaper trøbbel?

UKENS HR DILEMMA. En bedrift opplever problemer som følge av et forhold, eller jobbromanse, som er avsluttet. Den mannlige lederen plager den kvinnelige medarbeideren etter at forholdet har opphørt. Hvordan løser du slike problemer på jobb? Les svaret fra HR-ekspert Mette Reiten i Compendia.

Publisert

Hei!

Vi er en mellomstor bedrift med både kvinnelige og mannlige ansatte. Den siste tiden har vi hatt problemer mellom en mellomleder og en ansatt. De to jobber i samme avdeling, og de har hatt et kjærlighetsforhold tidligere. Nå er dette forholdet over, og den kvinnelige ansatte opplever til stadighet å bli plaget, eller belemret med oppgaver som normalt ikke hører til stillingen hennes. Det kan synes som om det er en form for hevnaksjon fra den mannlige lederen. Vi vil gjerne beholde begge to, men ser at vi bør foreta oss noe, da dette kan grense til trakassering.

Det er ikke uvanlig at kolleger finner hverandre på arbeidsplassen. Mange hevder også at med et arbeidsliv der grensene mellom jobb og privatliv flyter over i hverandre, er det helt naturlig og også fint med litt flørting og romanse på arbeidsplassen. Det kan til og med bidra til å skape god stemning.

Retningslinjer for jobbromanser

I virksomheter der det jobber mange er nettopp arbeidsplassen en viktig arena for å bli kjent med nye, også en partner. På den annen side er det ikke uvanlig at forhold kan skape problemer. Det er grunnen til at mange arbeidsgivere velger å lage retningslinjer for slike tilfeller. Retningslinjene kan for eksempel gå ut på at ledelsen skal varsles dersom to kolleger blir et par, og at virksomheten da kan overflytte en eller begge til en annen avdeling.

Splid og dårlig stemning

Du beskriver vanskeligheter som har oppstått mellom to involverte hos dere. Det er ikke usannsynlig at kolleger rundt paret også har opplevd situasjoner som har vært krevende i forkant, i form av opplevelse av eller mistanke om at den samme ansatte fikk fordeler på bekostning av dem, så lenge kjæresteforholdet ennå varte. Det kan bidra til splid og dårlig stemning, og gå ut over arbeidsmiljøet. Romantikk på arbeidsplassen skaper gjerne størst problemer når en av partene er direkte overordnet den andre.

Etabler nye rutiner

Da du ikke nevner noe om regler på området i henvendelsen din, går jeg ut fra at dere ikke har slike retningslinjer. Når denne situasjonen er løst, kan det være fornuftig å evaluere det som har skjedd, og vurdere rutiner for å unngå eller minske mulighetene for lignende problemer i framtiden. Vår erfaring er at det mye lettere å ta konkret tak i ting dersom det på forhånd er etablerte retningslinjer for parforhold i virksomheten.

På grensen til trakassering

Så til den konkrete saken hos dere. Du beskriver forholdet de to imellom som på grensen til trakassering. Hun blir plaget, og handlingsmønsteret fremstår som en hevnaksjon. Slik oppførsel er helt uakseptabel om må tas tak i raskt. Det er viktig å ta slike handlingsmønstre på alvor både av hensyn til den ansatte som utsettes for det, og av hensyn til virksomheten som sådan.

Vi vet at ufin oppførsel på jobb kan ha stor negativ innvirkning på både prestasjoner, produktivitet og ikke minst arbeidsmiljøet på en arbeidsplass. At kollegaer skal behandle hverandre med respekt og vennlighet er en grunnleggende forventning som vi må kunne legge til grunn.

Ta en alvorsprat
Du skriver at du gjerne vil beholde begge to. Etter min mening gir den mannlige lederens oppførsel grunn til å trekke hans lederegenskaper i tvil. Det er all grunn til å ta en alvorlig prat med den aktuelle lederen så raskt som overhodet mulig, og gjøre det klart både at handlingene blir lagt merke til, og at slik oppførsel ikke blir akseptert. Samtidig ville jeg sørget for at den kvinnelige medarbeideren fikk den støtten hun trengte.

Mine råd:

  • Start med å ta en samtale med begge to hver for seg for å få hele historien fram, og vær tydelig på hva du ser og tenker rundt situasjonen og konkret adferd. Vis i handling at du ser og følger opp den kvinnelige medarbeideren.
  • På bakgrunn av hva som kommer opp, må du ta stilling til hva som blir riktig å gjøre videre. Hvis begge skal fortsette – hvordan kan da arbeidet organiseres framover? Hva tenker de selv om dette?
  • Vurder om dere bør etablere retningslinjer for par-forhold i virksomheten, og involver AMU i prosessene. Hvilke rutiner tror dere vil være gode og nødvendige for dere. Både type virksomhet, størrelse og organisering er momenter som får betydning. Løsningen er ikke alltid forbud, men heller å fokusere på åpenhet og å finne løsninger i det konkrete tilfelle.

Lykke til!!

HR-dilemma er levert av Compendia as som leverer verktøy, innhold og rådgivning innen personal, ledelse, HMS og kvalitet. For mer informasjon: www.compendia.no.

Personal og Ledelse er Norges ledende HR-tidsskrift. Her får du lett forståelig fagstoff, metodebeskrivelser og gode råd om ledelse og utvikling av bedriftens viktigste ressurs; medarbeiderne.

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine(at)askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

Powered by Labrador CMS