(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Kan vi stramme inn på røykepausene?

Ukens HR-dilemma: En leder har mottatt en del klager fra ansatte som ikke røyker. De mener at røykerne tar seg litt for mange og lange røykepauser. Nå lurer lederen på om hun kan stramme inn på røykepausene. Les svaret fra HR-eksperten.

Publisert

Hei!

Vi har fått tilbakemeldinger fra ansatte som er misfornøyde med at kolleger røyker i arbeidstiden. Klagene går mest på at de syns det er urettferdig at røykerne får flere pauser enn ikke-røykerne, men også på at pausene røykerne tar gir ikke-røykere en større arbeidsbelastning. Vi har snakket om dette en stund, og tenker på om vi skal ta et initiativ også ut fra et helsemessig perspektiv. Har vi rett til å nekte arbeidstakerne røykepauser?

Mette K. Reiten har over 20 års erfaringi HR-faget. Til daglig jobber hun som lederi avd. for Personal & Ledelse i Compendia.Her får du hennes svar på ulikeHR-utfordringer.
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring
i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder
i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.
Her får du hennes svar på ulike
HR-utfordringer.

Ikke krav på røykepause

Noen arbeidstakere tror arbeidsgiver er forpliktet til å legge til rette for at ansatte kan gå fra arbeidet for å ta seg en røyk i løpet av arbeidsdagen. De blir overrasket over å finne ut at de verken har krav på spesielle røykepauser, eller på å få anvist egne røykesteder, eventuelt røykerom.

Arbeidsgiver har imidlertid et overordnet ansvar for å sikre et godt arbeidsmiljø. Arbeidstakere har rett til minst en pause når den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom den daglige arbeidstiden er åtte timer eller mer, skal pausene til sammen være på minimum en halv time.

Godt arbeidsmiljø for alle – både ikke-røykere og røykere

Hva kan så arbeidsgiver gjøre for å sikre at arbeidsmiljøet er bra både for de som røyker og de som ikke gjør det?

Hvis vi ser på tidsaspektet først. Hvor mange og hvor lange pauser snakker vi om? Det er høyst relevant å stille spørsmålet om hvor mye tid som egentlig går med til røykepauser. Ikke-røykerne tar også pauser, men røykepausene blir lett mer synlig.

Hvis røykepausene kommer i tillegg til mange andre pauser, kan det være nødvendig å stramme noe inn på tid. Dette kan eksempelvis løses ved at lunsjpausen gjøres 10 minutter kortere, og at 10 minutter legges inn i en fast røykepause.

Tiltak for røykekutt

Helseperspektivet er også viktig. Alle vet at det er helseskadelig å røyke. Det at arbeidsgiver tar initiativ til tiltak som kan bidra til at folk røyker mindre, eller slutter å røyke er bra. Her er det imidlertid formen på tiltaket som er viktig. Usaklighet og negative holdninger overfor røykere bidrar ikke til et godt arbeidsmiljø.

Det finnes gode eksempler på virksomheter som har hatt kampanjer der de har gitt tilbud om penger til de som slutter å røyke. For mange har det virket svært positivt. Andre inviterer til kurs for å stumpe sigaretten, og legger vekt på en positiv helsegevinst.

Snakk sammen

Vår erfaring er at virksomheter ofte finner den beste løsningen i dialog med røykerne selv, eventuelt i samspill med arbeidsmiljøutvalget (AMU) eller bedriftshelsetjenesten der de har det.

Viktige spørsmål som bør belyses er;

  • Hva tenker røykerne selv vil være rettferdig?
  • Er det en idé å sette pausene i system?
  • Hvor mange og hvor lange pauser er det rimelig å ha i løpet av en dag?

Arbeidsgiver må være tydelig på utfordringsbildet, og at det er et behov både fra et kollega-perspektiv og fra et arbeidsgiver-perspektiv å sette noen rammer.

Ved å diskutere disse spørsmålene, kan det tenkes at hele virksomheten får et bedre system på småpauser generelt. Små, korte pauser er bra for hjernen. Det er også veldig viktig for å forebygge sykdom og stress. Likevel er det helt rimelig ut fra et arbeidsgiverperspektiv at det settes rammer for pausene.

Lykke til!

«HR-dilemma er levert av Compendia as som leverer verktøy, innhold og rådgivning innen personal, ledelse, HMS og kvalitet. For mer informasjon: www.compendia.no»

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS