– E-læringen berikes ved å legge til muligheter for interaksjon med coacher og kolleger, enten mennesker eller bots, i chat eller videoformat. Men hvor går egentlig grensen for digitalisert kompetanseheving? spør organisasjonspsykolog Richard Taylor.
– E-læringen berikes ved å legge til muligheter for interaksjon med coacher og kolleger, enten mennesker eller bots, i chat eller videoformat. Men hvor går egentlig grensen for digitalisert kompetanseheving? spør organisasjonspsykolog Richard Taylor.

– Alt kan digitaliseres

Hvor går grensen for digital kompetanseutvikling? spør organisasjonspsykolog Richard Taylor.

Publisert

For å maksimere fordelene av digital kompetanseutvikling, må den mentale rammen være at alle læringsaktiviteter kan digitaliseres. Hvis ikke skapes barrierer som bremser utviklingen.

Utviklingen

Organisasjoner har jobbet lenge med å digitalisere kompetanseutvikling. Fagkunnskap formidles gjennom klassiske e-læringsløsninger med konkrete temaer som GDPR, vedlikehold av maskiner eller konfliktløsningsmodeller. På noen områder, for eksempel pilotopplæring, har kompetanse blitt utviklet i digitale simulatorer.

Grensene for hva slags kompetanse som kan utvikles digitalt utvides stadig. Det eksperimenteres med simuleringer på nye kompetanseområder, som vanskelige samtaler eller kundeservice, på PC. Læringen berikes ved å legge til muligheter for interaksjon med coacher og kolleger, enten mennesker eller bots, i chat eller videoformat. Læringen gjøres innbydende og effektiv gjennom gamifisering, elegante brukergrensesnitt, og en spennende miks av læringsmidler.

Mange synes digital kompetanseutvikling er spennende. Pandemien øker farten og omfanget av hva som digitaliseres. Men vi tenker for smått til å sikre optimal læring og utvikling gjennom digitale løsninger.

Barrierer

I mitt arbeid som digital organisasjonsutvikler har jeg støtt på to barrierer. Den første er at for mange prøver kun litt av gangen og tenker for lite helhetlig. Det er praktisk å prøve ut et tiltak av gangen. Ulempen er at organisasjoner blir for lite ambisiøse og planmessige. Uten en sterk strategisk tilnærming vil organisasjoner ikke klare å ta større steg. De vil ikke kunne velge riktig kompetansetemaer å digitalisere, eller klare å utnytte teknologien fullt ut.

Den andre barrieren er bekymringen for at digitalisering vil kunne svekke erfaringsbasert læring. Vi lærer ved å reflektere over det vi har gjort og erfart, også våre feil. Dette anses som spesielt viktig innen utviklingen av sosiale ferdigheter. Kan en psykolog sertifiseres uten å erfare, og streve med, utfordringene som ligger i å behandle levende mennesker? Det samme erfaringsbehovet gjelder for alle ferdigheter. En sveiser må vel lære ved å øve?

Tenk større og mer åpent

Barrierene endrer ikke forutsetningen: for at teknologifordelene skal maksimeres bør den mentale rammen være at alle læringsaktiviteter kan digitaliseres.

I kjølvannet av pandemien vil mange HR-folk kunne finne mer tid til å tenke lange, strategiske tanker. Det kan hjelpe organisasjoner til å bli mer ambisiøse og planmessige.

Det digitale kan ikke erstatte praksis, men på lik linje som for piloter i flysimulatorer, brukes virkelighetsnære spill til å simulere svært komplekse scenarier. Slike spill legger et grunnlag for reell erfaringsbasert læring.

Anbefalingen til deg som vil sikre effektiv kompetanseutvikling er derfor å se for deg en portal som samler digitale læringsaktiviteter som dekker alle behov, og kan tilpasses hvert individ. Fysiske aktiviteter kan kobles på for å supplere, men utgangspunktet er det digitale.

Powered by Labrador CMS