Ansatte som ikke får tilstrekkelig kompetanse på digitalisering vurderer å slutte

Capgemini lanserte i går rapporten «Digital Talent Gap» i samarbeid med LinkedIn. Rapporten kartlegger kompetanse og ferdigheter innen digitalisering. Den belyser ansattes bekymring i forhold til egne digitale ferdigheter og tilbudet på kompetanseheving fra sine arbeidsgivere

Publisert

Hovedfunn fra rapporten røper at nesten 50 prosent av alle ansatte bruker sine egne penger og sin egen tid for å utvikle sine ferdigheter innen digitalisering. Over 1200 ansatte og ledere har deltatt i undersøkelsen «The Digital Talent Gap – Are Companies Doing Enough?»

Annethvert selskap som deltok i undersøkelsen, bekrefter at det digitale kompetansegapet øker. 54 prosent av virksomhetene sier at manglende kompetanse innen digitalisering begrenser digitaliseringsambisjonene, hvilket gjør dem mindre konkurransedyktig som virksomhet.

Til tross for at det digitale kompetansegapet øker, har budsjettene for opplæring og digital kompetanseheving stått på stedet hvil hos over halvparten (52 prosent) av virksomhetene. Omtrent 50 prosent sier at utfordringene diskuteres internt, men at man ikke gjør noe med det.

Manglende kompetanse kan lede til ansattflukt

Samtidig viser rapporten at mange medarbeidere i virksomhetene er bekymret for at deres kompetanse enten er irrelevant, eller i ferd med å bli det. Totalt 29 prosent av de spurte antar at de i løpet av 1 – 2 år vil være faglig utdatert, mens mer enn en tredjedel (38 prosent) tenker at de vil møte på kompetanseutfordringer i løpet av de neste 4 – 5 årene.

Nesten halvparten (47 prosent) av Generasjon Y og Z[1]-ansatte mener at deres nåværende kompetanse vil være utdatert i løpet av de neste fire-fem årene.

Ansatte i enkelte bransjer opplever seg mer utsatt for manglende kompetanse enn andre. Ifølge rapporten frykter 48 prosent av ansatte i bilindustrien at deres ferdigheter vil være utdatert i løpet av de neste fire til fem årene, etterfulgt av bank (44 prosent), offentlige tjenester (42 prosent), telecom og forsikring (begge 39 prosent).

Ubrukelig og kjedelig
Mange ansatte opplever også at bedriftenes egne opplæringsprogrammer ikke er særlig effektive. Mer enn halvparten av dagens digitale talenter sier at de ikke har hatt nytte av opplæringen, eller har ikke fått anledning til å delta. Nær halvparten (45 proent) beskriver selskapets opplæringsprogram som “ubrukelig og kjedelig.”

Frykt for å ha utdatert kompetanse i kombinasjon med liten tro på virksomhetens evne til digital transformasjon og omstilling, kan føre til medarbeiderflukt.

  • Over halvparten av de med høy kompetanse innen digitalisering (55 prosent) sier de er villige til å bytte jobb om de opplever at deres digitale kompetanse stagnerer der de er.
  • Nær halvparten (47 prosent) sier det er sannsynlig å tiltrekkes mot bedrifter som tilbyr bedre kompetanseutvikling. Samtidig uttrykker bedrifter bekymring for å miste medarbeidere med høy digital kompetanse. Over halvparten av arbeidsgiverne (51%) frykter at deres ansatte vil si opp jobben etter mottatt opplæring, og halvparten sier at det er få ansatte som benytter seg av den digitale opplæringen som tilbys.

- Virksomheter står overfor en enorm oppgave når det gjelder å bygge kompetanse på digitalisering. Det digitale gapet vil nok øke i tiden fremover, og ingen kan lene seg tilbake og slappe av. Derfor er det viktig å lage en god plan for kompetanseheving og synliggjøre for de ansatte, sier Mette Mowinckel, HR direktør i Capgemini Norge AS

”Myk” digital kompetanse er en større utfordring enn ”hard” digital kompetanse
Rapporten har identifisert at folk med hard digital kompetanse, de som jobber med avanserte analyser, automasjon, kunstig intelligens og cybersikkerhet, er svært etterspurt.

På den andre siden er myke digitale ferdigheter, slik som kundeforståelse og lidenskap for læring, mest etterspurt, og blir en stadig viktigere beskrivelse av en fullverdig digital medarbeider.

- Det er positivt at man tar ansvar for egen kompetansehevning innen digitalisering. Men for å beholde sine talenter, bør arbeidsgivere ta ansvar for å skape et godt miljø for utvikling og læring, sier Mowinckel og fortsetter;

- I Capgemini lever vi av å hjelpe andre med digitalisering, og derfor var vi tidlig ute med kompetanseplaner for våre ansatte. Selv om vi tilbyr forskjellige kurs og sertifiseringer innen en rekke fag, er vår erfaring at den beste kompetansebyggingen på digitalisering, skjer i innovasjonsprosjekt hvor kreativiteten får fritt spillerom og både «myk» og «hard» kompetanse spiller sammen. Slik utvikler vi fullverdige digitale medarbeidere.

Videre funn viser at:

51 prosent av arbeidsgivere opplever mangel på ”hard” digital kompetanse

59 prosent av virksomhetene innrømmer mangel på ”myk” digital kompetanse blant de ansatte

Syv av ti digitale talenter (72 prosent) foretrekker å jobbe i entreprenørbedrifter og selskap som har bedriftskultur som fremmer smidighet og fleksibilitet.

Digitale talenter trives best i miljøer som gir frihet til å eksperimentere og som motiverer til prøving og feiling. Slik kultur stimulerer innovasjon.

Her er de 10 viktigste digitale rollene som blir mest etterspurt de neste par årene:

Sikkerhetsansvarlig - informasjon

Data Arkitekt/Informasjonsarkitekt

Prosjektleder digitale prosjekter

Dataingeiør

Data Analytiker

Personal Web Manager

Chief Internet of Things Officer

Chief Analytics Officer

Chief Digital Officer

Chief Customer Officer

Last ned en full kopi av rapporten “The Digital Talent Gap- gjør selskaper nok?” her.

Om rapporten The Digital Talent Gap

Capgemini samarbeidet med Linkedin, som er verdens største profesjonelle nettverk, for å analysere global etterspørsel og tilbud av spesifikke digital kompetanse og roller, innen en rekke land og bransjer.

753 ansatte og 501 ledere på direktørnivå eller høyere er intervjuet. Undersøkelsen omfatter selskaper med omsetning på over 500 millioner dollar i 2016, og med mer enn 1000 ansatte. Undersøkelsen fant sted fra juni til juli 2017 i ni land: Frankrike, Tyskland, India, Italia, Nederland, Spania, Sverige, Storbritannia og USA, og syv industrisektorer - bil, bank, forbrukerprodukter, forsikring, detaljhandel, telecom og verktøyindustrien.

[1]Generasjon Y og Z refererer til de i alderen 18 - 36

Powered by Labrador CMS