Revidert bonusordning vil få flere til å bli i Forsvaret, men det koster

Vil du fortsette i jobben for en million kroner? Svaret fra spesialistene i Forsvaret har til nå vært nei. Men det kan endre seg ifølge en ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Den nye rapporten Vil du fortsette i jobben for en million kroner? - bruk av retensjonsbonus i Forsvaret er den andre rapporten fra en studie hvor FFI-forskere har sett på retensjonsbonusen som Forsvaret har benyttet siden 2004.

Noen stillinger i Forsvaret har strenge krav til helse, psyke og fysikk. Kompetanse som i stor grad henger sammen med alder. Personell som ansettes i slike stillinger får en såkalt T35-kontrakt, som varer til fylte 35 år.

Bonusordningen skal sikre kompensasjon til de som må slutte ved fylte 35 og samtidig virke som et insentiv for å stå ut kontraktsperioden. Til tross for bonusordningen har sluttraten blant T35-personell vært så høy at ordningen i 2020 ble revidert.

Nå har FFI-forskere sett nærmere på den reviderte bonusordningen, og de mener det er all grunn til å tro at den reviderte ordningen vil ha ønsket effekt.

Men ingen ordning er feilfri. Hvis bonusordningen fungerer etter intensjonen vil den kunne doble Forsvarets totale kostnader til bonus.

– Kort fortalt vil den nye ordningen koste mye mer, særlig på grunn av utbetalinger til personell som ville blitt værende uansett, men som nå får høyere utbetalinger, konkluderer forskerne.

Les mer på ffi.no

(Forsvarets Forskningsinstitutt/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS