Arbeidsgivere innen utdanningssektoren har et mer positivt syn på eldres produktivtet enn mange andre bransjer. (Ill.foto: Colourbox)
Arbeidsgivere innen utdanningssektoren har et mer positivt syn på eldres produktivtet enn mange andre bransjer. (Ill.foto: Colourbox)

Tror at eldre arbeidstakere er mindre produktive

Rekrutterere tror at arbeidstakere er mest produktive når de er i 40-årene, men synet på seniorer varierer mellom ulike bransjer.

Publisert

Det svenske forskningsinstituttet IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) har gjennomført en undersøkelse for å finne ut hvilke holdninger arbeidsgivere har til produktivitet og personalkostnader gjennom arbeidslivet.

I 2016 gjennomførte de en spørreundersøkelse blant 1 400 arbeidsgivere med mer enn 50 ansatte. De som jobbet med rekruttering i disse virksomhetene ble spurt om hvordan de opplevde potensielle jobbsøkere ut fra produktivitet og personalkostnader. Produktivitet ble blant annet definert som grad av driv, initiativkraft, selvgående, teknisk yrkeskompetanse og lederegenskaper.

Rekruttererne mener at personer i 20-års alderen har lavest produktivitet. Produktiviteten øker frem til 40-års alderen, for deretter å synke igjen. De mener at det er størst tap av produktivitet i alderen fra 50 – 60 år. En 60 åring får omtrent samme skår som en 30 åring. Personalkostnadene øker gjennom hele yrkeslivet, mener rekruttererne.

Arbeidsgivernes holdninger er forskjellige mellom ulike bransjer. Arbeidsgivere innen for eksempel utdanningssektoren er mer positive til eldre og mindre positive til yngre hva gjelder produktivitet, mens det omvendte er tilfellet innen finans- og eiendomsbransjen. Eldre oppleves også som mindre produktive innen helse- og omsorgssektoren.

Rekruttere på arbeidsplasser som er dominert av ansatte under 30 år er mer positive til yngre og mindre positive til eldre. Også rekruttererens personlige egenskaper påvirker holdnigene. Blant annet er eldre rekrutterere mer positive til eldres produktivitet enn yngre rekrutterere.

Rapporten kan lastes ned på følgende lenke: Attityder till produktivitet och anställningskostnad över livscykeln.

Powered by Labrador CMS