Bjørn Melheim er adm.dir. i Cramo.
Bjørn Melheim er adm.dir. i Cramo.

Jakten på innovasjoner endrer kompetansesammensetningen i byggebransjen

Digitalisering, bærekraft, nye teknologier og konkurransekraft gjør at bygg- og anleggsbransjen nå søker et større mangfold blant de ansatte enn tidligere. – Innovasjonsbarometeret viser tydelig at kompetansesammensetningen i byggebransjen er i ferd med å endres, sier adm. dir. i Cramo, Bjørn Melheim.

8 av 10 virksomheter innen bygg- og anlegg mener innovasjon er viktig, og hele 6 av 10 har helt eller delvis en plan eller strategi for innovasjon. Mønsteret er klart: Det jobbes stadig mer strategisk og systematisk med innovasjon i bygg- og anleggsbransjen. Og resultatet påvirker også på flere måter: Hele 46 prosent oppgir at de har ansatt personer med en annen bakgrunn enn tidligere det siste året.

- Mer mangfold i arbeidsstyrken både når det gjelder kjønn, etnisitet, utdanning og erfaring er udelt positiv og vil bidra til å gjøre bransjen mer attraktiv og enda mer innovativ i årene fremover, sier Melheim.

Dette fremkommer av Innovasjonsbarometeret for bygg og anlegg 2020. Bak Innovasjonsbarometeret står Cramo og Construction City. Undersøkelsen er utført av Norstat, og besvart av 170 virksomheter i bygg- og anleggsbransjen.

Bransjeglidninger gir digitalt løft

28 prosent sier de samarbeider med eksterne miljøer om innovasjonsprosjekter og 44 prosent sier de har tatt i bruk ideer og konsepter utviklet utenfor egen virksomhet. Tendensen er særlig høy i større virksomheter.

Bærekraftig tankesett påvirker dessuten hvordan vi ser på bygg og samfunnsutvikling: Økt teknologibruk, bærekraftige løsninger, ombruk og gjenbruk er globale trender som gjør at endringene i bransjen også påvirker hele samfunnsutviklingen, sier Melheim:

– Med Innovasjonsbarometeret ønsker vi å gi en dypere innsikt i hvordan bygg- og anleggsbransjen jobber med å drive samfunnet fremover. Det handler ikke bare om spiker og betong, men også om hvordan vi jobber sammen for å skape en mer lønnsom og bærekraftig byggenæring. Å leie er et eksempel på mer lønnsom ressursbruk – og det er spennende å se at trenden for gjenbruk og ombruk gjøres gjeldende for en større del av bransjen.

Mange av prosjektene tar i bruk ny teknologi eller nye digitale produkter og løsninger. 89 prosent sier at de jobber med innovasjoner innen teknologi. Herunder sier 59 prosent at de jobber med BIM, 47 prosent oppgir smarte sensorer og 24 prosent oppgir bruk av droner. Også virtuell virkelighet (17 prosent), kunstig intelligens (16 prosent), RFID (15 prosent) og 3D-printing (14 prosent) er noe bransjen jobber med å bruke i konkrete innovasjoner i virksomheten.

Bærekraft viktig driver for innovasjon fremover

I undersøkelsen oppgis konkurransedyktighet (64 prosent), økte eller nye inntekter (62 prosent) sammen med kundekrav (59 prosent) og teknologi og digitalisering som de fire viktigste driverne for innovasjon i bygg- og anleggsbransjen i 2020. Samtidig topper bærekraft og miljø rangeringen for hva som vil påvirke innovasjon mest de neste fem årene (71 %).

– Bærekraft og miljø er åpenbart noe alle selskaper må ha på agendaen i årene fremover. Vi i Cramo skal være med å ta vår del av ansvaret og vil ha fokus på å utvikle og tilby tjenester og produkter som bidrar positivt på klima og miljø, avslutter Melheim.

Se flere funn fra undersøkelsen på www.innovasjonsbarometeret.no

Powered by Labrador CMS