Tommelfingerregler som lurer oss

Tommelfingerregler kan være utrolig nyttige. På sitt beste kan en enkel tommelfingerregel oppsummere flere års erfaring i en genialt enkel form. Men velbrukte tommelfingerregler kan fort bli til dogmer som hindrer kreativitet.

Publisert

Av psykolog Peder Kjøs

Psykologer som studerer hjernens fungering har lenge vært opptatt av hvordan vi bruker forenklete mentale kart til å manøvrere rundt i en kompleks verden. Vår verden er rett og slett for sammensatt og mangfoldig til at vi kan forholde oss til alt som om vi så det for første gang. Forskerne kaller de enkle mentale handlingsreglene vi lager oss for heuristikker.

Gjør verden oversiktlig

Formålet med heuristikkene er å sette oss i stand til å gjøre vurderinger og ta valg raskere, sikrere og med mindre bruk av mental energi. Å lage heuristikker er å gjøre verden mer oversiktlig ved å trekke ut noen få sider ved en situasjon eller en ting, og handle ut fra disse heller enn ut fra helheten. Det er mer effektivt for oss å anta at vi kjenner en ting, person eller situasjon ut fra noen få kjennetegn, enn å analysere hvert enkelt tilfelle individuelt før vi bestemmer oss.

Blir fordommer

Problemet oppstår når vi lager heuristikker som blir overforenklinger, og håndterer for mange inntrykk som om de var like. Slike heuristikker blir gjerne mer enn tommelfingerregler de blir fordommer. Det er for eksempel lettvint å anta at eldre arbeidstakere er mindre produktive. Ny forskning på ingeniører viser at de eldre yrkesutøverne faktisk er mer effektive enn sine yngre kolleger, men en velbrukt heuristikk kan lett komme i veien for denne informasjonen.

Kreativ tenking

En fare med heuristikkene er at de kan være svært vanskelige å revidere, selv når ny informasjon ville gjort heuristikken mer presis. Velbrukte heuristikker har en tendens til å bli våre egne sannheter om verden. Vi glemmer at vi har laget regelen selv ut fra erfaring, og forholder oss som om vi har opplevd alt og ikke har noe mer å lære. Kreativitet er de magiske øyeblikkene når vi plutselig ser forbi det selvsagte og innser hvordan noe like gjerne kunne vært helt annerledes. Når vi for et øyeblikk legger våre erfaringer og vante forestillinger til side, og klarer å se med nye øyne, kan vi komme til å overraske oss selv og andre. Det var vel noe slikt som skjedde da Levi Strauss i 1873 fant ut at hans alt for store parti teltduk like gjerne kunne bli til arbeidsbukser.

Se lenger enn tommelen

Noen få av oss klarer å se og handle kreativt nesten hele tiden. Enkelte synes å ha uendelig energi til å se de mest trivielle ting som nye og spennende. Men de fleste av oss må gjøre en aktiv innsats for å se forbi heuristikkene våre.Vi må ta oss tid, ta et skritt tilbake og prøve å legge prestasjonskrav og tidspress til side. Klarer vi å lage rammer for oss selv som ikke tvinger oss til å bruke heuristikkene hele tiden, kan vi oppleve omgivelsene våre mer nyansert, og se nye muligheter. Kreativitet er litt som søvn man kan ikke presse den fram, men man kan slippe den til.

Powered by Labrador CMS