Forbundsleder i Handel og Kontor Trine Lise Sundnes.
Forbundsleder i Handel og Kontor Trine Lise Sundnes.

- Dagens søndagsregulering står seg

Et bredt utvalg mener de søndagsåpne butikkene må få mer boltreplass. Arbeidslivets parter står derimot samlet om at dagens søndagsregulering står seg og bør videreføres. Vesentlige samfunnshensyn taler for en regulering som bevarer søndagen som felles fridag for flest mulig.

Publisert

Utvalget legger til grunn at det ikke er politisk flertall i Norge for en full liberalisering av åpningstidene på søndager og helligdager. Like fullt foreslår et flertall å liberalisere regelverket om åpningstider på søndagene.

– Jeg synes det er beklagelig at flertallet i utvalget konkluderer som de gjør, et forslag som vil bety kroken på døra for søndag som en fortsatt annerledes dag, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes.

Utvalget har samlet kommet til at mer liberale åpningstidsregler på søndager vil ha flere konsekvenser:
- Flere må på jobb på søn- og høgtidsdager, og flere må jobbe deltid i butikkene.
- Utslippene av klimagasser fra varehandelen vil kunne øke, primært på grunn av flere arbeidsreiser.
- Full liberalisering av åpningstidene kan føre til større konkurranse og svekket lønnsomhet for distriktsbutikkene fordi søndagen er en dag da folk stort sett har fri og dermed kan storhandle i tettstedene.

En mer liberal regulering av åpningstidene på søn- og høgtidsdager kan ha samfunnsøkonomiske konsekvenser, men dette har det ikke vært mulig å tallfeste.

– Jeg setter min lit til at Stortingsflertallet støtter arbeidslivets parter og med det setter en stopper for høyresidens liberaliseringsiver. Det vil også være god likestillingspolitikk, avslutter Sundnes.

Se presentasjonen av det nye forslaget her.

Dissens fra søndagsutvalgets mindretall

Hovedpunkter i utvalgets forslag:

Første punkt en er at begrensningen på 100 kvadratmeter for kiosker og dagligvarebutikker bør økes til 150 kvadratmeter.

Utvalget vil også inkludere butikker som selger husflid og suvenirer og oppheve dagens krav om at slike butikker må være lokale.

Det andre forslaget går på at alle andre butikker på 150 kvadratmeter eller mindre får lov til å holde åpent på vanlige søndager mellom klokka 13 og 19, i tillegg til enkelte helligdager.

I punkt tre foreslår utvalget at unntaket for typiske turiststeder føres videre med departementet som forvalter, men at også slike steder må holde stengt på enkelte helligdager.

Utvalget har bestått av følgende:

Powered by Labrador CMS