Mer enn 9 av 10 handelsvirksomheter tror økte kostnader de siste 12 månedene vil medføre endring i utsalgsprisene på varer og tjenester fremover.
Mer enn 9 av 10 handelsvirksomheter tror økte kostnader de siste 12 månedene vil medføre endring i utsalgsprisene på varer og tjenester fremover.

Handelsbedrifter mer bekymret nå enn under koronapandemien

Lavere kjøpekraft, mangel på råvarer og høye strøm- og drivstoffpriser gjør at norske kjøpmenn har en lavere forventning til omsetningen fremover enn da landet stengte ned.

- Vi har gjennomført Handelsundersøkelsen siden 2018, og har aldri tidligere sett en så stor usikkerhet rundt fremtidig omsetning, sier Kjell-Fredrik Kristiansen, partner og bransjeleder handel i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

BDO har nylig lansert årets undersøkelse, der 200 økonomisjefer i handelsbransjen kom med sine syn på fremtiden.

Pessimismen råder

I 2021 trodde 85 % av de spurte at omsetningen ville være enten uendret eller gå opp det neste året. Under starten av koronapandemien i 2020 trodde 74 % også på stabilitet eller økning. I år viser undersøkelsen at kun 67 % svarer det samme. 1 av 3 tror omsetningen går ned.

94 % av respondentene tror økte kostnader de siste 12 månedene vil medføre endring i utsalgsprisene på varer og tjenester, og forklarer endringen med økte priser på råvarer som følge av økt inflasjon. Selv om det er tydelig at deler av regningen vil bli sendt til forbrukerne, tror Norges Bank at bedriftene ikke fullt ut får veltet de økte kostnadene tilknyttet strøm og andre innsatsfaktorer over på kundene.

- Dette betyr at bedriftene sitter igjen med deler av regningen selv, noe som bidrar til lavere lønnsomhet for norsk handelsbransje i tiden fremover, forklarer Lasse Andersen, senior manager og revisor i BDO.

Investeringer kan lønne seg

Dårligere fremtidsutsikter vil kunne påvirke fremtidig investeringsnivå. Dersom en forventer fall i omsetning og presset likviditetssituasjon, vil det kunne være et naturlig sparetiltak å utsette investeringer. Det er likevel ikke gitt at en bør utsette investeringer om det er rom for gjennomføring, sier Kristiansen.

- Dersom handelsbransjen i tråd med forventningene møter tøffere tider fremover, vil det kunne påvirke både innovasjonskraften og konkursraten i bransjen. Ofte vil de mest fremtidsrettede og innovative bedriftene kapre markedsandeler fra aktører som ikke greier å henge med på utviklingen, sier Kristiansen, og legger til:

- Erfaringene fra koronapandemien tilsier at mange handelsbedrifter klarer å omstille seg effektivt når det er behov for det.

(BDO/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS