Bjørn Ekner, Senior Director Global Product Marketing i Jabra.
Bjørn Ekner, Senior Director Global Product Marketing i Jabra.

Jabra Hybrid Ways of Working 2021 Global Report:

- Ledere bør gi ansatte mer selvstendighet og ansvar

Seks av ti ansatte rangerer nå mulighet for fleksibelt arbeid foran lønn og andre personalgoder. Det er et av funnene i rapporten Jabra Hybrid Ways of Working 2021 Global Report blant 5000 kunnskapsansatte i fem land.

Rapporten viser også at tre fjerdedeler (73 prosent) mener at å ha en fysisk kontorplass i fremtiden vil bli mer å anse som et personalgode enn en obligatorisk måte å jobbe på.

Like mange (71 prosent) ser nå også på kontoret som et sted for sosialisering og samarbeid og mener at selvstendig arbeid foregår andre steder.

- Disse holdningene til fleksibelt arbeid og kontorplasser tyder på at arbeidsgivere bør revurdere personalgodene og sikre at de er tilpasset måten vi jobber på etter pandemien, sier Bjørn Ekner, Senior Director Global Product Marketing i Jabra.

Ønsker egendefinert arbeidstid

Ansatte som opplevde at arbeidsgiver ikke tilrettela for hjemmekontor på en god måte under pandemien, ønsker flere dager på kontoret fremover, herunder tre eller flere dager i uken, enn de som mener arbeidsgiver tilrettela bra.

17 prosent ønsker å være på kontoret på fulltid sammenlignet med 14 prosent av ansatte som opplevde at arbeidsgiver tilrettela for hjemmekontor på en god måte.

- For å skape en god og fleksibel arbeidsmodell må ledere bevege seg vekk fra den tradisjonelle måten å gjøre ting på, som ofte mangler det menneskelige aspektet. I stedet bør det skapes et tillitsfullt miljø med klare retningslinjer som samtidig gir ansatte mer selvstendighet, sier Bjørn Ekner.

Syv av ti ansatte (65 prosent) ønsker å bestemme egen arbeidstid sammenlignet med fire av ti (35 prosent) som foretrekker tradisjonell arbeidstid fra kl. 0900 til 1700. Seks av ti (61 prosent) foretrekker en egenbestemt kombinasjon av kontor og hjemmekontor, og fire av ti (39 prosent) fastsatte dager på kontoret og hjemmekontoret.

Teknologi viktig for å tiltrekke og beholde ansatte

Spør man ansatte utover den fleksible arbeidsmodellen med valg mellom å jobbe hjemmefra eller på kontoret, så ønsker 75 prosent i fremtiden å kunne jobbe helt stedsuavhengig.

- For å tiltrekke og beholde ansatte kan det derfor bli viktigere å tilby riktig teknologisk utstyr enn flotte kontorer på attraktive lokasjoner, sier Bjørn Ekner.

Over halvparten av ansatte ønsker seg personlig utstyr for å kunne jobbe helt stedsuavhengig. Og nesten tre av fire ønsker at arbeidsgiver leverer nødvendig teknologi for at opplevelsen med fleksibelt arbeid blir lik for alle ansatte.

- Arbeidslivet er i store endringer og vi befinner oss i en viktig tid. Mens virksomhetene først ble nødt til å etablere hjemmekontorløsninger med svært kort forberedelsestid, får pandemien nå permanent innflytelse på hvordan vi fremover strukturerer arbeidslivet, sier Ekner.

- Nå som virksomheter forsøker å utvikle strategiene for fleksibelt arbeid, så viser rapporten at man kan levere bedre arbeidsopplevelser ved å investere i riktig teknologi og gi ansatte selvstendighet. Virksomhetene som vil lykkes er de som ikke bare lytter til hva ansatte vil ha, men også forstår hvorfor de vil ha det, avslutter Ekner.

Vurderinger som virksomheter bør gjøre, ifølge Jabra:

1. I stedet for å pålegge ansatte å returnere til kontoret bør man vurdere stedsuavhengig arbeid ved å tilby teknolog som gjør det mulig.

2. 75 prosent ønsker å jobbe stedsuavhengig i fremtiden og ansatte prioriterer fleksibilitet fremfor lønn. Man bør derfor tenke gjennom hvordan man som virksomhet skal beholde ansatte for å forbli konkurransedyktig og fortsatt tiltrekke talenter.

3. Ledelsen bør vurdere til hvilke oppgaver og av hvilke grunner ansatte skal møte opp på kontoret. Deretter bør kontormiljøet tilpasses for dette.

4. Virksomheter som investerer i teknologiske løsninger for enkelt, sikkert og problemfritt samarbeid uansett hvor man befinner seg vil klare seg bedre enn virksomheter som primært investerer i tradisjonelle kontorressurser.

5. Ledelsen bør gå foran som et godt eksempel på hvordan fleksibelt arbeid skal gjøres. De bør vise ansatte at både kontorbasert og stedsuavhengig arbeid ikke har ulemper.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført blant 5036 kunnskapsansatte i USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Japan av The Harris Poll på vegne av Jabra fra 21. mai til 10. juni 2021.

(Jabra/JPR Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS