Eksempel på en bra arbeidsplass.

Norges beste arbeidsplasser er bygget på tillit og kultur

Landets beste arbeidsplasser i 2020 er kåret, og oppskriften på suksess er like vanskelig som den er enkel.

For 17. år på rad har Great Place to Work kåret Norges Beste Arbeidsplasser. Virksomhetene som topper listen kjennetegnes ved at ledelsen fokuserer på medarbeidere og kultur som viktig strategi for å lykkes. De tar den enkeltes helse på alvor, bygger gjensidig tillit, kommuniserer åpent og demonstrerer at virksomheten bidrar positivt i samfunnet.

Great Place to Work måler tilstanden i norsk arbeidsliv, gjennom representative undersøkelser i alle sektorer og størrelseskategorier. Dette grunnlaget viser – i absolutte tall – kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriften og hva som skal til for å være blant de beste. Kåringen er basert både på en absolutt vurdering i forhold til nivået på alle norske virksomheter og på en relativ vurdering i forhold til alle kvalifiserte kandidater.

Virksomhetene som vant i årets kåring av Norges Beste Arbeidsplasser:

- Jeg gratulerer alle Norges Beste Arbeidsplasser og alle deres medarbeidere. I årets kåring er det er en rekke nye navn på listen som alle har jobbet målrettet med lederskap og kultur over lang tid. Å bygge en god kultur er ledelsens viktigste oppgave. I en tid som dette er det spesielt hyggelig å løfte frem alle suksesshistoriene og de gode forbildene, sier Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work Norge.

Årets undersøkelse indentifiserer flere klare funn. Ett av funnene som er spesielt dagsaktuelt er medarbeidernes mentale helse. Hos Norges Beste Arbeidsplasser er det en større grad av fysisk trygghet.

84 prosent opplever et psykisk og følelsesmessig sunt arbeidsmiljø, i motsetning til 65 prosent på landsbasis. Ledelsen viser en oppriktig interesse for den enkelte, 78 prosent, mot et landssnitt på 55 prosent.

Støtte fra kollegaer er også betydelig sterkere, der 91 prosent av medarbeiderne opplever at kolleger viser omsorg for hverandre, mot 78 prosent på landsnivå.

Tillitsbasert ledelse

Blant virksomhetene i toppen av årets undersøkelse er det flere fellestrekk. Det største gapet mellom Norges Beste Arbeidsplasser og norsk arbeidsliv generelt handler om ledelse. De beste bedriftene har en kultur der ledelsen gir medarbeiderne tillit og ansvar, og ledelsen er ærlig og etisk i sin forretningsførsel. Hele 75 prosent av ansatte føler at ledelsen er flink til å fordele oppgaver og koordinere arbeidet, mot landsgjennomsnittet på 54 prosent. 82 prosent oppfatter at ledelsenes handlinger samsvarer med hva de sier, i motsetning til 61 prosent på landsbasis.

Rettferdige forfremmelser

Undersøkelsen viser at de beste arbeidsplassene behandler kollegaer rettferdig uansett kjønn, alder eller legning. Forfremmelser går til dem som fortjener det mest (76 prosent) i motsetning til 44 prosent på landsbasis. Dette er en markant forskjell på hele 32 prosent poeng.

- Ledere i de beste bedriftene lykkes i større grad enn andre med å skape gode relasjoner med sine medarbeidere, bygget på gjensidig tillit, troverdighet, respekt og rettferdighet. Relevant informasjon til rett tid, to-veis dialog, annerkjennelse og involvering er nøkkelområder der vi ser de beste lykkes spesielt godt, fortsetter Falck.

Fellesskap settes høyt

I de beste virksomhetene er fellesskap det området der flest medarbeidere har gode opplevelser. 91 prosent svarer at man som ny føler seg velkommen og 91 prosent svarer at de kan være seg selv på arbeidsplassen. Hele 82 prosent anerkjenner at det er en familie- og teamfølelse på de beste arbeidsplassene i motsetning til 63 prosent på landsbasis.

De gode er blitt bedre i krevende tider

Great Place to Work har de siste ukene sett nærmere på hvordan en rekke av bedriftene i Norges Beste Arbeidsplasser kåringen har respondert under koronapandemien, med fokus på tiltak og tilnærminger for å gjøre arbeidshverdagen så optimal som mulig.

- Vi har gjort en rekke pulsundersøkelser de siste ukene der vi har sammenlignet resultatene med funn fra tiden før Covid-19. Dette gjelder spesielt områder hvor mange bedrifter ofte har problemer med å skape gode opplevelser, som tilretteleggende hverdagsledelse; det å oppleve tydelige forventninger, støtte, involvering og anerkjennelse. Dette er områder man kan anta ville være vanskeligere å lykkes med å lede på avstand og digitalt. Overraskende nok viser det seg at flere av de beste bedriftene nå får betydelig bedre tilbakemeldinger. Medarbeidere i avstandsledelse-situasjonen opplever bedre hverdagsledelse enn i normalsituasjonen. Det bekrefter at ledelsens grunnleggende tro på mennesker og kultur som sin strategi for å lykkes kommer tydelig frem i krisetider, avslutter Falck.

Noen viktige læringer:

  • De som har investert og bygget opp kommunikasjonssystemer som er designet ut ifra et medarbeidersentrisk ståsted har det klart beste utgangspunkt.
  • Vi ser at møtene avholdes hyppigere og mer effektivt. Ledermøtene strammes opp og som et eksempel fremheves at man har fått tydeligere agenda og avslutter på tid. Mange forteller at agendaen er mer fokusert på hvordan medarbeiderne har det.
  • Folk opplever til dels sterk ensomhet og savner kollegaene sine, til tross for alle digitale møter. Det er meget individuelt hvordan man opplever dette. Bedriftene som har satt i system hyppige og kontinuerlige en-til-en samtaler mellom leder og mellomleder får nå dra nytte av dette.

Årets vinnere – Norges Beste Arbeidsplasser 2020

Plassering

Kategori 500+

1 Sopra Steria

2 Reitangruppen

3 Norgeshus

4 BDO

5 Specsavers

6 McDonalds

Plassering

Kategori 200-499

1 Mnemonic

2 Cisco

3 Eiendomsmegler1 Midt-Norge

4 Finn.no

5 DHL Express

6 Olivia

7 ICE Norge

8 Basefarm

9 Thermo Fisher

Plassering

50-199

1 Vitari

2 Geodata

3 OneMars

4 TrønderEnergi

5 Fana Sparebank

6 Volkswagen Møller Bilfinans

7 EiendomsMegler 1 Innlandet

8 SAS Institute

9 Eidsiva Bredbånd

10 RSM Norge

11 Selvaag Bolig

12 Help Forsikring

13 IST

14 Entro

15 DigiPlex

Plassering

Kategori 20-49

1 Fotoware

2 Abbvie

3 Tribia

4 Transcendent Group

5 Amgen

6 Volvo

(Great Place To Work/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS