(Ill.foto: Colourbox)
(Ill.foto: Colourbox)

Godt arbeidsmiljø motiverer

Å jobbe aktivt med arbeidsmiljøet har stor betydning dersom arbeidsgiver ønsker å holde på sine medarbeidere, viser en svensk undersøkelse.

Publisert

I undersøkelsen har ansatte fått prioritere hva det er som styrer valget om å bli værende i jobben, skriver prevent.se.

I tider med stramt arbeidsmarked velger vanligvis mange å bytte jobb. Men høy turnover er sjelden bra for virksomheten fordi det krever mye ressurser og fører til en nedgang i produktivitet og effektivitet. HR-virksomheten Talentsoft merker nå en økt etterspørsel fra bedrifter som vil ha tips om hvordan man best motiverer og beholder sine medarbeidere.

Det sosiale samholdet

– Kompetanseutvikling, tidlig slutt på fredager og årlige bonuser kan alt sammen være gode virkemidler, men det som veier tyngst, er det sosiale fellesskapet. Det kreves overraskende lite av bedriften å investere i det kollegiale samholdet, og investeringen gir gode resultater, sier Allan Nygaard, leder for Talentsoft i Norden, i en kommentar.

Talentsoft har gjort en spørreundersøkelse om de viktigste parameterne for å holde på medarbeiderne. På spørsmål om hvilken av de tre parameterne på en arbeidsplass som er viktigst, svarer 75 prosent gode kolleger. Deretter kommer god lønn, fleksible arbeidsvilkår og et godt forhold til sjefen.

(prevent.se)

Powered by Labrador CMS