Staten har lavest andel innvandrere på arbeidsmarkedet

I staten hadde 13,8 prosent av lønnstakerne innvandrerbakgrunn i 2022. I privat sektor var tilsvarende andel 22 prosent.

I en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) heter det at staten er den sektoren i Norge med lavest andel innvandrere. Mye av grunnen er hvilken kompetanse de ulike sektorene ser etter.

Privat sektor omfatter hele 67 prosent av alle lønnstakere, mens helseforetakene og staten sysselsetter omtrent 5–6 prosent hver. 22 prosent av alle lønnstakere er i fylkeskommunal og kommunal sektor. Privat sektor har en større variasjon i yrker og ansetter alt fra ufaglærte til doktorer.

De fleste som jobber i staten, har utdanning fra Norge og jobber med akademiske yrker, eller med høyskole- og militære yrker. Fordi staten ser etter kompetanse på norske samfunnsforhold, som i stor grad er knyttet til utdanning i Norge, mener SSB at dette tiltrekker seg flere uten innvandrerbakgrunn. Høyere krav til norskkunnskaper er også en del av grunnen.

Sammenligner man de med og uten innvandrerbakgrunn, er det små forskjeller i andelen med høyere utdanning. 56 prosent av innvandrere med høyere utdanning fra utlandet er sysselsatt i andre yrker enn akademiske og høyskoleyrker.

Blant høyt utdannede innvandrere i Norge er det en større andel lønnstakere med utdanning innen naturvitenskapelige og tekniske fag sammenlignet med resten av befolkningen.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS