INNHOLD FRA ANNONSØR

Klar for en ny type ledelse?

Det finnes ikke lenger plass til sjefen som kan alt og vet best. Begrenset med tid og økt krav til kvalitet gjør at ledelse må utføres på en annen måte enn før for å møte kravene til effektivitet.

Winningtemp er et digitalt verktøy som gir alle muligheten til å påvirke og bidra til at miljøet og utviklingen på arbeidsplassen er best mulig.

Din organisasjon får innsikt i engasjement og trivsel i realtid når Winningtemp samler inn og visualiserer data som beskriver de ansattes opplevelse av ledelse, meningsfullhet, kontroll og glede i arbeidet.

For ledere blir dette et veldig anvendelig verktøy. Med et tydelig helhetsbilde av organisasjonens trivsel, vil det være enklere å reagere proaktivt for å ta bedre vare på muligheter og løse eventuelle problemer.

I Winningtemp jobber du og dine medarbeidere blant annet med

-> Temperaturmåling av trivsel og engasjement

-> Mål og aktiviteter

-> Kompetanseutvikling

-> Feedback og kommunikasjon

I Winningtemp kan du også enkelt gi dine kolleger oppmerksomhet for deres prestasjoner helt anonymt gjennom deres app på mobilen eller program på pc’en.

I dette nye lederskapet vokser selvledelse frem som en bærende del. Det unike med selvledelse er naturlig nok at det er en form for bevisste forbedringer som er like viktige for lederen som for medarbeiderne.

- Dette handler om å forflytte eierskapet og utviklingen enda mer ut til medarbeiderne, og ha nok tillit til at menneskene i organisasjonen har kunnskap, omdømme og vilje nok til å gjennomføre sitt arbeid på en god nok måte – uten detaljstyringen fra sine ledere, forklarer Carl Jacobsson, Vice President Customer Success i plattformen Winningtemp.

Selskapet hjelper virksomheter til bedre å forstå medarbeideres behov, utfordringer og motivasjonsnivåer i sanntid.

LES MER: Medarbeideropplevelsen øker lønnsomheten

Det er denne helt unike innsikten i egen organisasjon som er en helt åpenbar forutsetning for å kunne få selvledelse til å fungere optimalt.

- Vi vil med kunnskap, hjelp og støtte sørge for å styre selvledelse ut i hele organisasjonen, ut til medarbeiderne og ut i bedriftens blodomløp, fortsetter Jacobsson.

Selvledelse gjennom hele organisasjonen har en hel rekke fordeler, mener Winningtemp. Det kan være helt avgjørende for utviklingen, forbedringen av resultatene og ikke minst effektiviteten.

- Men for at både medarbeidere og ledere skal finne sine nye roller, trenger de gode verktøy og god støtte, mener Carl Jacobsson.

E-BOK: Last ned hele boken om selvledelse!

Utfordringene har kommet med stadig sterkere kraft etter hvert som virkningene av pandemien har fått rotfeste i norske virksomheter. Det er blitt stadig vanskeligere å være leder når vi får nye hybride arbeidsplasser i kombinasjon med fortsatt utstrakt bruk av hjemmekontor. I dette bildet er lederrollen nødt til å fremstå med en annen tyngde og et nytt innhold.

- Fokus for lederne handler nå i større grad om å synliggjøre, tydeliggjøre og muliggjøre. For å få alt dette til å fungere for alle behøver virksomhetene en trygg kultur og et arbeidsmiljø som tar vare på menneskene, fortsetter Carl Jacobsson.

SJU GODE RÅD

Han har disse sju gode rådene å komme med for å bygge nettopp denne helt avgjørende tilliten:

  1. Informer tydelig om visjoner, rammer, mål og forventninger.
  2. Oppmuntre til konstruktiv dialog og benytt muligheten til å snakke om problemene.
  3. Aksepter at vi alle gjør mindre feil, ta tak i de som er alvorlige.
  4. Tilstedeværelse er helt avgjørende i hverdagen.
  5. Ha fokus på å skape psykologisk trygghet hver eneste dag.
  6. Bygg team over grensene.
  7. Vær raus med å berømme utvikling og gode resultater.
Powered by Labrador CMS