Færre mottar arbeidsavklaringspenger

På ett år har det blitt 3 000 færre personer som mottar arbeidsavklaringspenger. Mesteparten av nedgangen har kommet det siste kvartalet.

Publisert

Ved utgangen av juni 2017 mottok 144 600 personer arbeidsavklaringspenger. Dette tilsvarer 4,3 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år, og utgjør en nedgang på 2 200 personer fra utgangen av 1. kvartal til utgangen av 2. kvartal i år.

– Antallet personer med arbeidsavklaringspenger har gått nedover det siste året, men vi ser betydelige geografiske forskjeller. Sammenlignet med i fjor har det vært en klar nedgang i Vestfold, mens antallet har økt klart i Rogaland. Økningen i Rogaland henger trolig sammen med utviklingen på arbeidsmarkedet de siste årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

47 prosent i jobb

I 2. kvartal 2017 startet 11 900 personer på arbeidsavklaringspenger, 1 300 færre enn 2. kvartal året før. 61 prosent kom fra sykepenger.

Blant de som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger i 3. kvartal 2016 var 47 prosent i jobb og 27 prosent uføretrygdet seks måneder senere.

Stabil utvikling blant unge under 30 år

Ved utgangen av juni 2017 var det 28 900 personer i alderen 18-29 år som hadde arbeidsavklaringspenger. Dette er 100 færre enn på samme tid i fjor og tilsvarer 3,4 prosent av befolkningen i alderen 18-29 år.

Mest psykiske lidelser

Over 70 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser. En tredjedel av de med psykiske lidelser har en depressiv lidelse, mens fibromyalgi og ryggsmerter er de to vanligste diagnosene innen muskel- og skjelettlidelser. Andelen med psykiske lidelser synker med alderen, mens det er omvendt for andelen med muskel- og skjelettlidelser; her øker andelen jo eldre man blir. For gruppen under 30 år er andelen med psykiske lidelser på hele 69 prosent.

Flere med arbeidsavklaringspenger i Rogaland

Vestfold er fylket med den største nedgangen, både når vi sammenligner med samme tid i fjor og med utgangen av 1. kvartal i år. Nedgangen har vært på henholdsvis 14 og 3 prosent.

Det siste året har det blitt 7 prosent flere med arbeidsavklaringspenger i Rogaland. Ser vi kun på utviklingen det siste kvartalet, har Rogaland derimot hatt en svak nedgang i antall som mottar arbeidsavklaringspenger. Til tross for økningen det siste året, har Rogaland lavest andel av befolkningen på arbeidsavklaringspenger sammenlignet med resten av fylkene (3,5 prosent).

Aust-Agder har flest mottakere av arbeidsavklaringspenger totalt med 5,7 prosent.

Powered by Labrador CMS