Ill.foto: Colourbox

Hvordan lage rammer for alkohol i sosiale møter utenfor jobb?

HR DILEMMA: En bedriftsleder arrangerer en uhøytidelig samling etter jobb en gang i måneden for å dele erfaringer kollegene i mellom. Det er alltid god stemning, men lederen ønsker å lage noen rammer for alkohol på disse samlingene. Hvordan gjør man det uten at de ansatte reagerer negativt? Les svaret fra HR-ekspert Mette Reiten i Compendia.

Publisert

Hei!

Jeg er mellomleder i en liten kompetansebedrift, og nettopp dette med kompetanse og kompetansedeling er en viktig verdi hos oss. En ettermiddag i måneden har vi det vi kaller «Læringstimen» - dette er en faglig-sosial samling rett etter jobb der vi deler med hverandre noe vi har jobbet med eller lært i det siste. Vi bestiller alltid pizza, og i tillegg handler vi inn øl, vin og mineralvann.

Ingen ansatte er pålagt å være med på Læringstimen, og timene regnes heller ikke som arbeidstid. Holdningen er likevel at folk kommer, og det er alltid god stemning. De fleste vil nok si at Læringstimen har stor positiv betydning for både informasjonsutveksling og arbeidsmiljøet, selv om det har vært et par tilfeller der enkelte har drukket for mye. Jeg har imidlertid begynt å kjenne at dette ikke er helt greit. Jeg mener at vi trenger noen rammer i forhold til alkohol, men er redd for å skape sur stemning hvis jeg tar det opp.

Tema alkohol og jobb har alltid reist mer eller mindre vanskelige problemstillinger - selv om det er bred enighet om at dette ikke hører sammen. Det vanskelige er imidlertid at grensene mellom jobb og privatliv flyter mer og mer over i hverandre. De fleste er nok vant med at det serveres alkohol på julebordet, men hva med de mer sammensatte samlingene – studieturer, kick-off og andre faglige samlinger utenom arbeidstiden.

Ulike holdninger og retningslinjer
Vår erfaring er at holdningene til dette på mange måter er ganske like uavhengig av bransjer. Men der er likevel er store forskjeller på hvordan det i praksis fungerer og håndteres. Dette kan for eksempel handle om grenser for hvor mye arbeidsgiver betaler, eller at det er laget konkrete rutiner for de ulike arrangementene. I virksomheter med et bevisst AKAN-arbeid, er det som regel utarbeidet en rusmiddelpolitikk og konkrete retningslinjer.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Folkehelseinstituttet fått i oppdrag å kartlegge holdninger til alkoholbruk i norsk arbeidsliv i perioden 2015 – 2018. De første funnene ble presentert i en rapport nå i juni. Når det gjelder holdninger til det å fjerne alkohol fra jobbrelaterte sammenkomster utenom arbeidstid, viser denne rapporten at det er få som ønsker å fjerne alkohol helt fra jobbrelaterte festlige sammenkomster. Men flertallet ønsker likevel retningslinjer for alkoholbruk relatert til jobb, og som også foregår utenom arbeidstiden.

En annen undersøkelse fra 2015 gjennomført på vegne av Actis (Rusfeltets samarbeidsorgan) viser at en av tre arbeidstakere mener at det drikkes for mye i jobbsammenheng.

Dette er tydelige signaler, og jeg tenker også at du kan ta disse undersøkelsene som støtte for det dilemmaet du kjenner på. Ryddige rutiner for dette er også positivt for virksomhetens omdømme.

Hygge eller uhygge?
Sosiale opplegg med alkohol er ofte utgangspunkt for mye hygge, men kan også være utfordrende. Det er typisk å tenke at det skaper dårlig stemning hvis en reiser spørsmål ved saker som dette, men sannsynligvis er det flere enn deg som kjenner på det samme, og det å våge å ta det opp vil du høyst sannsynlig bli respektert for.

Tydelige retningslinjer
Utgangspunktet kan være nettopp dette at det er smart å ha retningslinjer for alkoholbruk, og å involvere de ansatte i utarbeidelsen av disse. Å ha tydelige retningslinjer handler ikke om forbud i alle sammenhenger, men at det er satt noen prinsipper som vil være med på å skape ryddighet og forutsigbarhet. Det å utarbeide rammer og retningslinjer sammen, er også med på å danne et felles verdigrunnlag.

De som har utarbeidet slike retningslinjer er oftest helt tydelige på at alkohol aldri skal nytes i arbeidstiden. Videre ser vi ofte varianter av modeller der det settes konkrete grenser.

Hvor går grensene?
For eksempel kunne en se for seg at serveringen på Læringstimen var begrenset til en alkoholenhet. Noen vil kanskje mene at det ikke skal serveres alkohol før det faglige programmet er avsluttet. Dette vil også bidra til å begrense det totale konsumet. Det vil også helt sikkert være noen som mener at det ikke burde serveres alkohol på slike samlinger i det hele tatt.

Det er ingen tvil om at det også i et arbeidsmiljø kan oppstå uønskede hendelser i kombinasjon med alkoholbruk. Hvis bedriften har noen gode og utvalgte medarbeidere som er med og tar et mer uformelt ansvar så kan uheldige episoder unngås.

Mine råd:

1. Meld «Alkohol på sosiale arrangement» som sak til ledelsen.

2. I arbeidet med å utarbeide dette er det smart å involvere de ansatte.

Aktuelle spørsmål kan være:

  • Hvilke holdninger har vi til alkohol og arbeidsliv?
  • Hva er drikke-kulturen i vår virksomhet? Hva er bra og hva er utfordrende?
  • Hvilke rutiner for alkoholservering skal vi ha?
  • Hvilke av våre sosiale arrangement bør være alkoholfrie?

Lykke til !

HR-dilemma er levert av Compendia as som leverer verktøy, innhold og rådgivning innen personal, ledelse, HMS og kvalitet. For mer informasjon: www.compendia.no.

Ledernetts HR ekspert:
Mette K. Reiten har over 20 års erfaring i HR-faget. Til daglig jobber hun som leder i avd. for Personal & Ledelse i Compendia.

Har du en utfordring på jobb?
Dersom du er leder, og står ovenfor et vanskelig dilemma som gjelder dine medarbeidere, kan du sende oss spørsmål til e-post karine (at )askmedia.no.  
Merk din e-post med Ukens dilemma.

_______________________________________________________________

Har du leder eller HR-ansvar? Hold deg faglig oppdatert med Personal og Ledelse

- Bestill abonnement

- Last ned enkeltsider eller utgaver av bladet

- Besøk oss på facebook

- Meld deg på vårt gratis nyhetsbrev

 

Powered by Labrador CMS