Syk dame cb582606
Syk dame cb582606

Nedgang i sykefraværet

Sykefraværet er redusert med 7,5 prosent fra 4. kvartal i 2009 til 4. kvartal 2010. Nedgangen forklares med at sykefraværet høsten 2009 var uvanlig høyt på grunn av svineinfluensaen. Nå er sykefraværet tilbake på 2008-nivå.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.

Det totale sykefraværet var på 7,0 prosent i 4. kvartal 2010. Det legemeldte sykefraværet sank fra 6,4 prosent til 6,0 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2009. Det egenmeldte fraværet er redusert med 12,2 prosent, og er nå på 1,1 prosent.

Færre luftveissykdommer

– Vinteren 2009/2010 ble antallet egenmeldingsdager midlertidig utvidet fra 3 til 8 dager på grunn av svineinfluensaen, og mange valgte å bruke denne muligheten. Det førte til en kraftig økning i det egenmeldte sykefraværet. Nå er vi tilbake på samme nivå som før svineinfluensaen, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i en melding.

Svineinfluensaen er den viktigste årsaken til at også det legemeldte sykefraværet gikk ned.

Sykdommer i luftveiene sto for 65 prosent av nedgangen fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. Det tilsvarer en reduksjon på 170 000 dagsverk.

– Det som også bidrar til nedgangen i sykefravær, er at lengden på sykmeldinger har gått ned med gjennomsnittlig tre dager, og det er positivt, sier Lystad.

Oslo hadde den korteste varigheten med gjennomsnittlig 29 dager, og deretter fulgte Rogaland med 32,2 dager. Nord-Trøndelag hadde den lengste gjennomsnittlig varigheten med over 50 dager.

Flere er bare delvis sykmeldt

Andelen graderte sykefraværstilfeller (delvis sykmelding) gikk opp fra 18,6 prosent til 20,0 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010.

Dette er en god utvikling, påpeker arbeids- og velferdsdirektøren.

– Og det er viktig at utviklingen fortsetter. I den nye IA-avtalen er det økt oppmerksomhet på gradering av sykmeldinger, og et av målene er å øke denne andelen. Partene i arbeidslivet og myndighetene ønsker å gjøre gradert sykmelding til hovedregelen ved lange sykefravær.

Det er flere kvinner (22,9 %) enn menn (15,3 %) som får graderte sykmeldinger.

Reduksjon i alle fylker og næringer

NAVs statistikk over det legemeldte sykefraværet viser at det har vært reduksjon i alle fylker og næringer. Finnmark har hatt en nedgang på over 10 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010, men har fremdeles det høyeste sykefraværet på 7,1 prosent. Andre fylker med stor nedgang i sykefraværet er Aust Agder (-9,8 %) og Vest-Agder (-8,9 %).

Når det gjelder næringer, var nedgangen størst i informasjon og kommunikasjon (-13,9 %), overnattings- og serveringsvirksomhet (-13,8 %) og forretningsmessig tjenesteyting (-11,0 %).

Sykefraværet synker mest blant de unge under 35 år. For menn sank sykefraværet med 8,1 % og for kvinner 5,5 %.

Powered by Labrador CMS