kiropraktor_colourbox
kiropraktor_colourbox

Vil utvide sykmeldingsretten

Regjeringen vil utvide sykemeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter fra åtte til tolv uker, som en tilpasning og oppfølging av de nye sykmeldingsreglene.

Publisert

De nye sykmeldingsreglene, som trådte i kraft 1. mars 2007, har et krav om dialogmøter innen tolv ukers sykmelding.

Enklere å finne løsninger

Gjennom en utvidet sykemeldingsrett vil kiropraktor og manuellterapeut få mulighet til å følge pasientene sine på disse møtene, og tanken er at det på denne måten skal bli enklere å komme frem til en løsning.

- Dialogmøtets formål er å finne løsninger gjennom å se på muligheter og mestring framfor videre sykmelding. Det tilsier at det kan være hensiktsmessig å la kiropraktor eller manuellterapeut delta i dialogmøtet, sier Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Nytt krav til sykepengeutbetaling

I dag har man etter åtte ukers sykmelding fortsatt krav på sykepenger bare dersom det foreligger legeerklæring med dokumentasjon om at medisinske grunner er til hinder for arbeidsrelaterte aktiviteter.

En utvidedet sykmeldingsrett vil gjøre unntak fra dette kravet, dersom kiropraktor eller manuellterapeut kan dokumentere at sykdom eller skade som har direkte sammenheng med muskel- og skjelettsystemet, er til hinder for arbeidsrelaterte aktiviteter.

Les mer om forslaget på Arbeids- og inkluderingsdepartementets nettsider.

"
Powered by Labrador CMS