risikovurdering_brosjyre.jpg
risikovurdering_brosjyre.jpg

Ny brosjyre om risikovurdering

Brosjyren «Kontroll med risiko gir gevinst» retter seg mot små og mellomstore virksomheter, og skal fungere som en veileder i risikovurderingen.

Publisert

Brosjyren skal gi virksomheter grunnleggende kunnskaper om temaet risikovurdering, beskrive hvordan risikovurderinger kan gjennomføres, og den skal være en inspirasjon til å komme i gang med systematisk risikoarbeid.

Et mål er også at selve begrepet risikovurdering skal ufarliggjøres, skriver Arbeidstilsynet.

Fem etater bak

Bak brosjyren står de fem etatene Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet (PTIL) og Statens Forurensningstilsyn (SFT).

Myndighetenes tilsyn har i lang tid vist at mange virksomheter ikke er flinke nok hverken med oversikt over, eller styring med egen risiko. Arbeidstilsynet melder nå at de vil ta i bruk brosjyren ute i felten for å bedre veilede om temaet.

Satser på risiko

Brosjyren er et av flere tiltak som springer ut av HMS-etatenes risikoprosjekt 2008/2009. Dette prosjektet er igjen en del av en større europeisk satsing på risiko, som er startet og ledet av det europeiske arbeidsmiljøinstituttet i Bilbao.

Last ned brosjyren her

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider

Les mer om risikovurdering på Arbeidstilsynets nettsider

(Arbeidstilsynet.no)

"
Powered by Labrador CMS