sykmelding_colourbox
sykmelding_colourbox

\"Raskere tilbake\" godt kjent

Tre av fire arbeidsgivere kjenner nå til at det finnes en ordning som gjør at sykmeldte arbeidstakere kan få tilbud om raskere behandling for å komme raskere tilbake i jobb.

Publisert

Dette viser en spørreundersøkelse Perduco har gjennomført blant 2 000 norske bedriftsledere på vegne av NAV.

Best kjent hos de store

NAV sin ordning Raskere tilbake er best kjent blant bedrifter med mer enn 100 ansatte, og blant virksomheter i primærnæringen og i hotell- og restaurantbransjen.

Bedriftsledere i Østfold, Troms og Telemark kjenner bedre til ordningen enn ledere i andre deler av landet.

- Det er positivt at det store flertallet av norske bedrifter kjenner til Raskere tilbake. Dette er en viktig ordning for å redusere sykefraværet i Norge, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en pressemelding.

Usikkerhet om systemet

Undersøkelsen viser imidlertid en usikkerhet blant arbeidsgiverne: Mange er usikre på hvem som henviser arbeidstakere som kan ha nytte av ordningen videre i behandlingssystemet.

Saglie oppfordrer de som er usikre til å ta kontakt med NAVs opplysningstelefon (75 42 64 06), hvor kvalifisert personell svarer på spørsmål.

Du kan også lese mer om ordningen på NAVs nettsider.

- Ordningen tar sin form

Antallet sykemeldte arbeidstakere som får behandling gjennom ordningen er nå i kraftig vekst, ifølge tall fra NAV.

Første halvår i år fikk 17 000 arbeidstakere hjelp gjennom ordningen. Av disse ble 14 000 henvist til spesialisthelsetjenesten, og 3 000 til avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging gjennom NAV.

- Jeg er fornøyd med at stadig flere sykmeldte får et tilbud gjennom Raskere tilbake. Dette viser at ordningen er i ferd med å finne sin form og at stadig flere leger, arbeidsgivere og arbeidstakere kjenner til muligheten. Det er utviklet et tilbud om sykehusbehandling i alle helseregioner, mens rehabiliteringstilbudet er på plass i samtlige fylker, sier Saglie.

Både psykisk og fysisk hjelp

Sykmeldte med muskel- og skjelettlidelser utgjør den største gruppen blant dem som har fått tilbud om sykehusbehandling. Mellom 70 og 80 prosent av behandlingene i helseforetakene er knyttet til dette.

Vanlige årsaker er problemer med nakke, skulder, rygg og kne. Det er også utviklet behandlingstilbud innenfor bl.a. indremedisinske og nevrologiske problemstillinger, og tilbud i psykisk helsevern.

NAVs tilbud omfatter blant annet avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging. Av disse er arbeidsrettet rehabilitering den mest brukte tjenesten

NAV har kapasitet til å gi et tilbud til nær 2 400 sykmeldte til enhver tid. Denne kapasiteten er fortsatt ikke fullt ut utnyttet.

Les mer om Raskere tilbake på NAVs nettsider

(Nav.no)

"
Powered by Labrador CMS